Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Scenariusz

Autor

Learnetic

Temat zajęć

Rozwiązywanie równań

Grupa docelowa

szkoła podstawowa, klasy 6‑8

Ogólny cel kształcenia:

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania równań.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;

4) kompetencje informatyczne;

5) umiejętność uczenia się;

Cele (szczegółowe) operacyjne

Uczeń:

a) korzysta z nieskomplikowanych wzorów, w których występują oznaczenia literowe, opisuje wzór słowami;
b) stosuje oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych i zapisuje proste wyrażenia algebraiczne;
c) rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą metodą równań równoważnych.

Metody/techniki kształcenia:

 • pogadanka

 • pokaz multimedialny

 • ćwiczenia

Formy organizacji pracy:

 • indywidualna

 • grupowa

 • zbiorowa

1

Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca:

 • Czynności organizacyjne.

 • Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu.

 • Nauczyciel informuje uczniów o tym, że na dzisiejszej lekcji będą rozwijać swoje umiejętności rozwiązywania równań. Wykorzystają w tym celu program „WAGA”. Zapowiada, że film, który za chwilę obejrzą, jest instrukcją korzystania z tego programu.

Faza realizacyjna:

 • Uczniowie oglądają film „Rozwiązywanie równań”.

 • Uczniowie indywidualnie rozwiązują równania w programie „WAGA”. Jeśli mają wątpliwości mogą korzystać z pomocy kolegi lub koleżanki z ławki.

 • Nauczyciel, jeśli zachodzi taka potrzeba, pomaga uczniom

Faza podsumowująca:

 • Nauczyciel inicjuje pogadankę w celu omówienia i utrwalenia zagadnień dotyczących rozwiązywania równań.

Praca domowa:

 • Chętni uczniowie rozwiążą pozostałe przykłady w programie „WAGA”.

m9d539fc23cf37bbf_1511520491756_0

Metryczka

Tytuł

Rozwiązywanie równań

Temat lekcji z e‑podręcznika, do którego e‑materiał się odnosi

Szkoła podstawowa, klasa 6

4.2. Zapisywanie treści prostych zadań za pomocą równań

4.3. Rozwiązywanie równań

Gimnazjum, klasa 1

7.1. Równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

7.3. Rozwiązywanie równań

Przedmiot

Matematyka

Etap edukacyjny

II/ szkoła podstawowa

Nowa podstawa programowa

Klasy IV – VI

VI. Elementy algebry. Uczeń:

1) korzysta z nieskomplikowanych wzorów, w których występują oznaczenia literowe, opisuje wzór słowami;

2) stosuje oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych i zapisuje proste wyrażenia algebraiczne na podstawie informacji osadzonych w kontekście praktycznym, na przykład zapisuje obwód trójkąta o bokach a, a + 2, b;

rozwiązuje równanie stopnia pierwszego z jedną niewiadomą występującą po jednej stronie równania (przez zgadywanie, dopełnianie lub wykonanie działania odwrotnego);

Klasy VII – VIII

VI. Równania z jedną niewiadomą. Uczeń:

2) rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą metodą równań równoważnych;

Kompetencje kluczowe

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 18.12.2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie:

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;

4) kompetencje informatyczne;

5) umiejętność uczenia się;

Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia

Celem filmu jest kształtowanie u uczniów umiejętności rozwiązywania równań, z użyciem przygotowanej wcześniej aplikacji „Waga”.

1

Powiązania z e‑podręcznikiem

[](http://www.epodreczniki.pl/reader/c/114190/v/latest/t/student‑canon/m/iEpfyaLAsE#iEpfyaLAsE_d5e78 - Przyklad 3)

[](http://www.epodreczniki.pl/reader/c/119603/v/latest/t/student‑canon/m/iHnjn4cmVG?#iHnjn4cmVG_d5e208 - Zadania 5 i 6)