Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Animacja

Janek wybierał się wraz ze swoim tatą z Łodzi do Warszawy. Postanowił sprawdzić na jednej z internetowych map (lokalizatorów), ile kilometrów dzieli te miasta. Janek będzie jechał z tatą samochodem i dlatego sprawdził odległość drogową. Na monitorze komputera zobaczył

A2/E30 129 km - 1 godz. 29 min 
E67, DK72 138 km - 2 godz. 7 min

Janek poprosił tatę o wytłumaczenie zapisów.
Tata wytłumaczył mu, że zapis

  • A2/E30 to oznaczenia dróg, którymi będą jechać,

  • 129 km to odległość między Łodzią a Warszawą,

  • 1 godz. 29 min – tyle czasu może im zająć droga z Łodzi do Warszawy, jeśli nie będzie przeszkód na drodze.

Na tablicach przy autostradzie, sygnalizujących wjazd do miasta, obok nazwy miejscowości, znajdują się liczby oznaczające odległości od tablicy do centrum danej miejscowości. Gdy przy liczbie nie ma jednostek, to znaczy, że odległości są wyrażone w kilometrach.
Janek zauważył jeszcze słupki stojące przy drodze z zapisanymi na nich liczbami. Poprosił tatę o wyjaśnienie, co oznaczają napisy na słupkach.

Animacja
Animacja

W życiu codziennym posługujemy się różnymi jednostkami długości.
Duże odległości podajemy w kilometrach, na przykład odległości między miastami. Mniejsze w metrach, na przykład długość i szerokość szkolnego boiska.

Jeden kilometr to 1000 metrów.

1 km = 1000 m

Mierząc krótkie przedmioty lub odcinki, posługujemy się linijką.

Animacja
Ciekawostka
  • Do określania wielkości różnych ekranów używamy też często angielskiej jednostki długości: cal.

  • Za pomocą cali określamy wielkość ekranu: telewizora, monitora, tabletu, notebooka, telefonu komórkowego.

  • Gdy mówimy, że telewizor ma 50 cali, to znaczy, że długość przekątnej ekranu tego telewizora wynosi 50 cali.

  • 1 cal to około 25 milimetrów.

  • 1 cal =1''=1 in25 mn

    Animacja

Ćwiczenie 1
Ważne!

Porównując długości lub odległości należy je zapisać używając jednakowej jednostki.
Przykłady zamiany jednostek.

3 km=3 · 1000 m=3000 m
65 000 m=65 000 : 1000km=65 km
12 m=12 · 100 cm=1200 cm
300 cm=300 : 100 m=3 m
8 cm=8  10 mm=80 mm
50 mm=50 :10 cm=5 cm
2 km=2 · 1000 m=2000 m  

Wykonywanie obliczeń może ułatwić graf.

Podobnie można zamieniać inne jednostki. Na przykład kilometry na centymetry, czy metry na milimetry.

Ćwiczenie 2
Ważne!

Gdy długość zapisujemy z użyciem dwóch jednostek (mian), to mówimy, że długość podana jest za pomocą wyrażenia dwumianowanego. Na przykład 8 m 12 cm.
Możemy to wyrażenie zapisać za pomocą jednej jednostki, na przykład w centymetrach.

Ważne!

Możemy zamienić wyrażenie jednomianowane na dwumianowane.

W kolejnych zadaniach wyraź długość za pomocą różnych jednostek.

Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 7
Animacja
Ćwiczenie 8

Zmierz długość swojej stopy. Zapisz jaki numer obuwia nosisz. Skorzystaj z numeracji metrycznej, angielskiej i francuskiej.

Ćwiczenie 9

Znajdź informacje na temat jednostki cal.