Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Dodawanie ułamków zwykłych i liczb mieszanych nie jest działaniem łatwym do wykonania. Na co dzień posługujemy się wygodniejszymi w takich rachunkach liczbami dziesiętnymi.
Ceny produktów podawane są za pomocą liczb dziesiętnych, w złotych. Wartości zakupionych produktów i inne potrzebne obliczenia wykonują komputery i kasy sklepowe.

Ćwiczenie 1

Oto paragon, jaki otrzymano w kasie za dwa desery. Komputer obliczył wartość zakupów. Sprawdź, czy się nie pomylił.

Uzupełnij.

  1. 3,50 zł=złgr

  2. 10,95 zł=złgr

  3. złgr+złgr=złgr=zł

Ćwiczenie 2
Ważne!

Dodając w pamięci liczby dziesiętne, dodajemy całości do całości, a części dziesiętne do części dziesiętnych, np.

Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6
Ważne!

Sumę liczb 6,52,47 można obliczyć dwoma sposobami.

  • Rozszerzamy liczbę 6,5 dopisując na końcu 0

6,5+2,47=6,50+2,47=8,97
  • Dodajemy cyfry z tych samych rzędów do siebie – jedności do jedności, części dziesiąte do części dziesiątych, itd.

Ważne!

Dodając w pamięci liczby 1,573,46, otrzymujemy 4 całości i 103 części setne. Jedna całość i 3 setne, to 103 setne zatem

1,57+3,46=4+1,03=5,03.
Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8
Ćwiczenie 9
Ćwiczenie 10
Ćwiczenie 11
Ćwiczenie 12

Jeżeli dodawanie w pamięci jest za trudne i nie możemy skorzystać z kalkulatora, wykorzystujemy sposób pisemny. Dodawanie liczb dziesiętnych sposobem pisemnym wykonujemy podobnie jak pisemne dodawanie liczb naturalnych. Pamiętajmy jednak, że musimy dodać całości do całości, części dziesiąte do dziesiątych, części setne do setnych itd. Wobec tego trzeba liczby zapisać tak, by przecinki w obu liczbach znalazły się jeden pod drugim.

Animacja
Ćwiczenie 13

Oblicz sposobem pisemnym.

Ćwiczenie 14

Oblicz sposobem pisemnym.

Ćwiczenie 15
Ćwiczenie 16
Ćwiczenie 17