Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Przykład 1
Animacja
Ćwiczenie 1

Wykonaj dodawanie sposobem pisemnym. Wpisz w kratki odpowiednie liczby.

 1. 21 + 34 

 2. 76 + 22 

 3. 165 + 14 

 4. 61+243 

 5. 232 + 667 

 6. 424 + 374 

Ćwiczenie 2
Przykład 2
Animacja
Ćwiczenie 3

Oblicz, wpisując w kratki odpowiednie liczby.

 1. 137 + 248 

 2. 148 + 346 

 3. 154 + 387 

 4. 596 + 397 

 5. 348 + 276 + 193 

 6. 386 +194 + 678 + 92 

Ćwiczenie 4
Animacja
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6

Ile zapłacimy za zakup wszystkich produktów? Wykonaj obliczenia sposobem pisemnym.