Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Ćwiczenie 1

W tym diagramie w pionie i w poziomie ukryte są wyrazy należące do rodziny wyrazu „dom”. Odszukaj je i zaznacz.

Ćwiczenie 2

Czym jest dom? Co dla ciebie znaczy to słowo? Co jest ważne w domu? Zastanów się i zanotuj wnioski tutaj lub w zeszycie.

Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4

Zaprezentujcie uczniom z innych grup to, co waszym zdaniem jest najważniejsze, kiedy mówi się o domu. Uzasadniajcie swoje wypowiedzi.

Wiktor Woroszylski

Polski poeta, pisarz i recenzent filmowy. Redaktor wielu czasopism kulturalnych. Pisał także dla dzieci i młodzieży, tłumaczył literaturę rosyjską.

Ćwiczenie 5

Przeczytajcie wiersz Wiktora Woroszylskiego pt. „Czas miłości” lub wysłuchajcie go uważnie. Co jest jego główną myślą utworu? Jak rozumiecie jego tytuł?

Wiersz Czas miłości czyta Bartosz Woźny Wiersz Czas miłości czyta Bartosz Woźny Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl.
Wiktor Woroszylski Czas miłości

Dom – to nie tapety, nie meble,
nie kąt z żyrandolem, obrazem.
Dom – to tam, gdzie choćby pod gołym niebem
ludzie są razem.

Tam, gdzie jasno wieczorem ciemnym,
tam, gdzie ciepło, choćby wicher dął.
Starczy, że mocno chcemy –
a zbudowaliśmy dom.

To, co różni, opada jak liście.
Zostaje najdroższe, najbliższe.

Huragany murów nie ugną.
Nie przekroczy progu nieufność.

I gdziekolwiek będziemy – wszędzie
z tobą, ze mną – i dom nasz będzie.

Wiktor Woroszylski, Czas miłości, [w:] tegoż, Drugi album poezji miłosnej, Warszawa 1971, s. 75.
Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8

Czego potrzeba, według narratora, żeby zbudować taki dom? Zapisz odpowiedź tutaj lub w zeszycie.

Ćwiczenie 9

Wyjaśnij, jak rozumiesz ten fragment wiersza, i uzupełnij rozpoczęte zdanie. Zapisz je w zeszycie.

To, co różni, opada jak liście.
Zostaje najdroższe, najbliższe.

Huragany murów nie ugną.
Nie przekroczy progu nieufność.

Mury takich domów są…

Ćwiczenie 10
Ćwiczenie 11

Wiesz już, że najważniejsze dla stworzenia domu jest bycie razem z bliskimi, kochanymi ludźmi. Zastanów się, jak wyglądałby dom twoich marzeń: stań się na chwilę poetą i spróbuj napisać o nim wiersz. Możesz wybrać jeden z trzech sposobów wykonania zadania: a), b) lub c).

a) Pisz samodzielnie w zeszycie lub tutaj.

b) Korzystaj z pytań pomocniczych na temat domu. Redagując odpowiedzi, używaj różnych środków poetyckich. Zapisuj je. Odpowiedzi utworzą wiersz. Zapisz je tutaj lub w zeszycie.

  • Gdzie się znajduje?

  • Jak wygląda?

  • Jaki ma kolor?

  • Jak pachnie?

  • Jaki ma dźwięk?

  • Jakie uczucia mieści?

  • Czy jest trwały?

c) Uzupełnij tekst.

Dom moich marzeń
Mój dom jest tam, ..............
których kocham .............. i szczerze.
Wygląda jak ..............
Ma kolor .............. i ..............
Mój dom pachnie ..............
i ulubioną ..............
Dźwięczy radością od rana,
.............. do śniadania.
Wielka krzątanina w mym domu gości,
która domowników napełnia .............. i ..............
Murów .............. nie zdoła,
bo .............. i .............. panują dookoła.

Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-NC-SA 4.0
Ćwiczenie 12

Zaprezentujcie swoje wiersze w klasie. Porozmawiajcie o sposobach tworzenia tekstu i o tym, co było dla was łatwe, a co trudne.