Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał

Znasz już z poprzednich lat, możliwości drukowania różnych dokumentów tekstowych jedno lub kilkustronicowych. Podczas przygotowywania dokumentów wielostronicowych może zaistnieć potrzeba wydruku wybranych fragmentów dokumentu lub wybranych stron. Możesz również zmieniać ustawienia drukarek zainstalowanych w systemie, wykorzystując zaawansowane możliwości sterowników drukarki.

Ważne!

Uwaga: Nim rozpoczniesz drukowanie sprawdź, czy w oknie dialogowym widnieje ta sama drukarka, która jest podłączona do komputera. W przypadku wielu drukarek zainstalowanych na komputerze wybierz właściwą. Jeśli tego nie zrobisz, polecenie drukowania nie zostanie wykonane.
Pamiętaj, że dobrym zwyczajem jest kontrola podglądu wydruku. Przed rozpoczęciem drukowania sprawdź na podglądzie wydruku, czy dokument spełnia twoje oczekiwania pod względem szaty graficznej. Czy wszystkie elementy mieszczą się w całości na stronie, czy nic się nie „rozsypało”. Jeśli wszystko wygląda tak jak powinno, możesz przystąpić do drukowania.

iGfRYrzH6W_d5e134

Zmiana ustawienia wydruku strony

Pomimo że ustawienia właściwości różnych typów drukarek różnią się od siebie, ich podstawowe funkcje są podobne. We właściwościach drukarki możesz m.in. zmienić:

 • jakość wydruku (kopia robocza/szkic, wydruk normalny, wydruk wysokiej jakości/jakość fotograficzna);

 • opcje dotyczące typu papieru (papier zwykły, papier fotograficzny matowy, papier fotograficzny błyszczący);

 • rozmiar papieru (wszystkie drukarki podają szeroki zakres rozmiarów papieru oraz możliwość definiowania rozmiaru przez użytkownika);

 • skalowanie do różnych formatów papieru;

 • drukowanie w kolorze lub w skali szarości, druk wysokiej jakości lub tylko z użyciem tuszu czarnego;

 • orientację, czyli drukowanie strony w pionie lub poziomie;

 • ilość kopii;

 • liczbę stron na arkuszu;

 • kolejność drukowanych stron.

Niektóre drukarki umożliwiają:

 • zaawansowaną kontrolę w drukowaniu kolorów;

 • zmianę rozdzielczości;

 • drukowanie dwustronne.

Ćwiczenie 1

W edytorze tekstu wywołaj polecenie drukowania i sprawdź, jaka drukarka jest zainstalowana w systemie. Przejdź do ustawień drukarki i wyszukaj wymienione powyżej właściwości.

iGfRYrzH6W_d313e113
iGfRYrzH6W_d313e120
iGfRYrzH6W_d5e250

Wydruk wybranych fragmentów dokumentu

Często zachodzi potrzeba wydrukowania fragmentów dokumentu lub wybranych jego stron. Przećwicz te umiejętności, wykonując kolejne zadania.

Ćwiczenie 2

Otwórz dowolny dokument tekstowy, zaznacz wybrany fragment dokumentu i wydrukuj go. W przypadku problemów lub wątpliwości skorzystaj ze wskazówki i pokazu.

Ćwiczenie 3

Z dowolnego dokumentu tekstowego wielostronicowego wydrukuj dwie wybrane strony. Dokument wydrukuj w poziomie, w roboczej jakości wydruku. Jeśli na wybranych stronach znajduje się grafika, dokument wydrukuj w skali szarości. Informacje dotyczące ustawień drukarki zostały podane na początku rozdziału.
W przypadku problemów lub wątpliwości skorzystaj ze wskazówki i pokazu.

Wskazówka

Aby wydrukować wybrane strony w dokumencie wielostronicowym, postępuj według poniższej instrukcji.

 • Otwórz polecenie Drukuj, przypatrz się uważnie ustawieniom i poszukaj narzędzi do zmiany zakresu i liczby kopii.

 • Domyślne zaznaczenie to Drukuj wszystkie strony. Możesz zmienić m.in. ilość kopii dokumentu, wybrać wydruk tylko stron parzystych lub nieparzystych, wybrać dowolny zakres stron, lub pojedyncze strony.

 • Odszukaj i sprawdź działanie narzędzi do zmiany orientacji wydruku oraz roboczej jakości wydruku.

iGfRYrzH6W_d313e151
iGfRYrzH6W_d313e158
iGfRYrzH6W_d313e181
iGfRYrzH6W_d313e188
iGfRYrzH6W_d5e407
Zapamiętaj!

Przed przystąpieniem do drukowania zawsze sprawdź dokument w oknie podglądu wydruku. Jeśli widok nie spełnia twoich oczekiwań, wróć do edycji.
Nie musisz drukować całego dokumentu. Możesz drukować jego fragmenty lub wybrane strony.
Zawsze przemyśl konieczność wydruku dokument,u a jeśli to możliwe drukuj dokumenty dwustronnie. W ten sposób zmniejszysz zużycie papieru i przyczynisz się do ochrony środowiska.