Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Ważne!
Ćwiczenie 1

Oblicz w pamięci.

 1. 2-2  2-1

 2. 3-3  30

 3. (-3)-2 (-3)

 4. (14)-3 (14)3 

 5. (-0,2)-2  (-0,2)3

Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6

Uzupełnij wykładnik potęgi.

 1. 23  2-5=2

 2. 2,3-2  2,3-3 2,34=2,3

 3. (-3)-4  -36  -3-8=(-3)

 4. (-13)7 (-13)-3 (-13)=(-13)

 5. 314  3  3-2= 3

 6. 10-4 10= 10

 7. 2-a  2-a= 2

 8. (-1)a  -1-b  -1c= -1

Ćwiczenie 7

Uzupełnij wykładnik potęgi.

 1. x-3  x-3= x

 2. (-y)-2  -y2 -y= (-y)

 3. (2z)-6  2z4= (2z)

 4. (3k)0 3k  (3k)-2=(3k)

 5. z-a  z-a  za= z

 6. p-a  pb  p-c p= p

 7. xa  x-2a= x

 8. a2  a-x a= a

Ważne!
Ćwiczenie 8

Oblicz w pamięci.

 1. 2-3 : 2-2

 2. (-3)-2 : (-3)2

 3. 5-2: 50

 4. 0,2-7 : 0,2-5

 5. (-14)-1:(-14)

Ćwiczenie 9
Ćwiczenie 10
Ćwiczenie 11
Ćwiczenie 12
Ćwiczenie 13
Ćwiczenie 14

Zapisz w postaci jednej potęgi.

 1. 4-5+4-5+4-5+4-5

 2. 6-4+6-4+6-4+6-4+6-4+6-4

 3. 3-2+3-2+3-2+ 3-2+3-2+3-2+3-2+3-2+3-2

 4. 2-3+2-3+2-3+2-3

Ćwiczenie 15
Ćwiczenie 16

Połowa liczby 2-20 to:

Ćwiczenie 17

Iloczyn potęg x-8 i x6 jest równy:

Ćwiczenie 18

Jeżeli 100  10-3 : 10-2 1000= 10n, to:

Ćwiczenie 19

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 20

Oblicz w pamięci.

 1. (14)-5

 2. ((-1)-3)6

 3. ((-1)-3)-3

 4. ((-3)-2)2

 5. (22)-3

 6. (((-3-5)0)2

Ćwiczenie 21
Ćwiczenie 22
Ćwiczenie 23

Zapisz w postaci jednej potęgi.

 1. (4-3)4

 2. (22)-5

 3. ((23)-6)-6

 4. ((-7)4)-8

 5. ((5-3)-5)0

Ćwiczenie 24

Zapisz wyrażenie jako potęgę potęgi.

 1. 4-8

 2. (23)-6

 3. (-3)-15

 4. (1,8)-11

 5. (-3)-24

 6. -2-9

Ćwiczenie 25
Ćwiczenie 26

Wynikiem potęgowania ((-2)3)-2 jest liczba

Ćwiczenie 27

Wyrażenie (a+b)-12 nie jest równe

Ćwiczenie 28

Jeżeli c-9=273, to