Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Ćwiczenie 1

Oblicz w pamięci.

 1. 3-2, 4-3, 0-4 , 10-3, 123-1

 2. (-4)-3, -2-3, (-1)-12, (-2)-2, -(-3)-2

 3. (12)-3, 23-2, (-13)-1, -(-12)-3, -1-4-2

 4. 0,2-2, (-0,2)-2, -(-0,2)-2, -(-0,5)-1, 0,1-3

Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4

W miejsce kropek wstaw odpowiednią liczbę.

 1. 35=(53)

 2. 9=(13)

 3. 5=(15)

 4. 6427=(34)

 5. 18=2

 6. 4=(12)

Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8
Ćwiczenie 9

Wstaw w miejsce kropek taką liczbę, aby otrzymać równość.

 1. 2=18

 2. (-14)=-1024

 3. 0,1=1000000

 4. (-23)=8116

Ćwiczenie 10

Potęga (27)3 zapisana w postaci potęgi o wykładniku ujemnym to

Ćwiczenie 11

Liczba (-4)-2 jest równa:

Ćwiczenie 12

Wynikiem działania -2-3+(-23)-2 jest liczba:

Ćwiczenie 13

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 14

Oblicz wartość wyrażenia algebraicznego dla podanych zmiennych.

 1. x-3+2x, dla x=-1

 2. z-2-2z-1+2, dla z=12

 3. -y-3+12y-2, dla y=-12

 4. 2p2+pq-q2p-1+q-1, dla p=1q=-2

Ćwiczenie 15

Oblicz.

 1. 2-4-(-2)-4

 2. 15  52-(-5)-1

 3. (12)-3 (-2)-2

 4. 4  2-2+4  (14)0

 5. 10-3  0,1-4

 6. 2-3-2  13-3

Ćwiczenie 16

Oblicz wartość wyrażenia.

 1. -(13)-3  2-1+-30-5-2 (-125)-1

 2. (-14)-2:116-(112)-2(-23)-1

 3. ---4-3+-14-2:4