Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Przykład 1

Kasia ma 18 cukierków i chce się nimi po równo podzielić z dwiema koleżankami. Ile cukierków powinna dostać każda z dziewcząt?

Animacja

18 :3=6 
Odpowiedź: Każda z dziewcząt powinna dostać 6 cukierków.

Przykład 2

Rysunek przedstawia bukiet złożony z pięciu róż. Ile takich bukietów można ułożyć ze 100 róż?

Animacja

100:5=20 
Odpowiedź: Ze 100 róż można ułożyć 20 bukietów po 5 róż w każdym bukiecie.

Ćwiczenie 1

Rysunek przedstawia blok, w którym mieszka Kamil. Część okien bloku zasłania olbrzymie drzewo. Ile wszystkich okien znajduje się na ścianie budynku, który widzimy?

Ważne!
 • Mnożenie i dzielenie to działania wzajemnie odwrotne.

 • Poprawność dzielenia można sprawdzić za pomocą mnożenia.

  24 :6=4, bo 46=24.

W pamięciowym wykonywaniu dzielenia bardzo pomaga znajomość tabliczki mnożenia.

Ćwiczenie 2

Oblicz.

 1. 35 :7

 2. 63 :9

 3. 56 :8

 4. 72 :8

 5. 81 :9

Definicja: Dzielna, dzielnik, iloraz

Liczby występujące w dzieleniu mają swoje nazwy.

Ćwiczenie 3

Uzupełnij.

Dzielenie pamięciowe, zadania 5, tabela

dzielna

dzielnik

iloraz

56
 
7
 
8
5
28
4
 
Ćwiczenie 4

Zapisz i oblicz według wzoru iloraz liczb.
Wzór

 • Iloraz liczb: 639.

 • Rozwiązanie: 63 :9=7.

 1. Iloraz liczb 497

 2. Iloraz liczb 819

 3. Iloraz liczb 455

 4. Iloraz liczb 426

 5. Iloraz liczb 4411

Ćwiczenie 5

Markowi wypłacono 80 zł reszty w jednakowych banknotach. Ile powinien otrzymać

 1. banknotów dwudziestozłotowych?

 2. banknotów dziesięciozłotowych?

Ćwiczenie 6

Ania miała trzy banknoty o nominałach: 50 zł, 20 zł10 zł. Postanowiła rozmienić je na jednakowe monety. Ile otrzymała monet

 1. pięciozłotowych?

 2. dwuzłotowych?

Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8

Oblicz, ile kwadransów stanowi 60 minut.

Ćwiczenie 9

Kolonie zostały zaplanowane na 21 dni. Ile tygodni będą trwały kolonie?

Ćwiczenie 10

Oblicz, ile to lat

 1. 48 miesięcy

 2. 72 miesiące

 3. 96 miesięcy

Ćwiczenie 11

Spójrz, jak różne osoby w klasie poradziły sobie z dzieleniem 87 : 3.

Pamięciowe dzielenie, zad. 11, tabela z treścią

1. osoba

2. osoba

3. osoba

87 : 3 = 20 + 9 = 29
87 : 3 = 10 + 10 + 9 = 29
87 : 3 = 30-1 = 29

Czy wiesz, w jaki sposób osoby wykonywały obliczenia?

Ćwiczenie 12

Oblicz.

 1. 54 : 3

 2. 84 : 4

 3. 70 : 5

 4. 78 : 6

 5. 95 : 5

 6. 91 : 7

Ćwiczenie 13
Ćwiczenie 14