Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1alpVnp7DMHs1

E-Ressourcen SEESCHIFFFAHRT

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Der Beruf eines Navigationstechnikers gehört zu der Gruppe der Transport-, Speditions- und Logistikberufe in der Seeschifffahrt. Es ist eine hoch entwickelte Branche mit einer hohen Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes. Die nächsten Jahre für diesen Wirtschaftszweig werden global als günstig beurteilt. Die Studie Cargo Shipping Market – Global Trends and Forecast to 2021 sieht vor, dass der Seeverkehrsmarkt im Jahr 2018 der Krise entkommen und wachsen wird. Dies soll zu einem Ergebnis von 12,52 Milliarden Tonnen im Jahr 2021 führen. Dem Bericht zufolge soll sich der Containerverkehr dank der fortschreitenden Globalisierung am schnellsten entwickeln. Zusätzlich werden sich Investitionen in die Hafeninfrastruktur und eine Erholung des Nachfrage- und Angebotszyklus positiv auf dieses Segment auswirken. Die Autoren des Berichts lenken besondere Aufmerksamkeit auf die Region Asien‑Pazifik, die im Containerverkehr vor Europa und Nordamerika dominiert. Die weitere Entwicklung von Ländern aus dieser Region wird die Position der Region in diesem Marktsegment nur stärken. Europa wird seinen Marktanteil zwar langsamer, aber immer noch stabil, erhöhen.

Der Beruf Navigationstechniker ist mit der maritimen Wirtschaft eng verbunden, insbesondere mit dem Sektor des Seeverkehrs, der sowohl die Seeschifffahrt als auch die Küstenschifffahrt einschließt. Zurzeit gehört der Seeverkehr zu den preisgünstigsten und wirtschaftlichsten Transportarten, und es mangelt an Personal. Dieser Mangel betrifft Seeleute und Wachoffiziere. In Zusammenhang damit wird der Navigationstechniker nach dem Abschluss der Schule und dem Erhalt der entsprechenden, von der Schifffahrtsverwaltung ausgestellten Zeugnisse sowohl bei polnischen als auch bei ausländischen Reedern eine Arbeit finden.

Was ist ein moderner Navigator?

Der Navigationstechniker ist ausgebildet zum Halten der Schiffswache (gemäß dem Übereinkommen STCW 78/95 – auf operativem Level für die Bordabteilung in der internationalen Seeschifffahrt). Während der vierjährigen Schulzeit in der technischen Schiffsschule erfolgt die Ausbildung in Übereinstimmung mit dem STCW‑Übereinkommen aufgrund des „Schulungsprogramms und der Prüfungsanforderungen auf operativem Level“ in der Bordabteilung in der internationalen Schifffahrt sowie des „Schulungsprogramms und Prüfungsanforderungen auf einer Hilfsebene in der Bordabteilung für ein Wachmatrosen‑Zertifikat“. Vor dem Durchlaufen des Seepraktikums erhält der Schüler ein Zertifikat der Sicherheitsschulung, das zum Anmustern auf dem Schiff notwendig ist.

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt der Länder des Europäischen Wirtschaftsraums, d.h. der Länder, in denen die Freizügigkeit der Arbeitnehmer gilt, ist unter anderem über das Europäische Portal zur Beruflichen Mobilität [www.eures.europa.eu] zu beobachten.

1
Zobacz także
R10T8K71yFsSa1
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zawód technik nawigator morski znajduje się w grupie zawodów transportowo‑spedycyjno- logistycznych, w branży żegluga morska. Jest to mocno rozwinięta branża, o dużej chłonności rynku pracy. Najbliższe lata dla tej gałęzi gospodarki w skali światowej oceniane są jako sprzyjające. Badanie Cargo Shipping Market - Global Trends and Forecast to 2021 przewidują, że w 2018 roku rynek transportu morskiego wyjdzie z kryzysu i zacznie pnąć się w górę. Ma to zaowocować wynikiem 12,52 mld ton w 2021 roku. Według raportu najszybciej rozwijać ma się transport kontenerowy, dzięki posuwającej się globalizacji. Dodatkowo pozytywny wpływ na ten segment będą miały inwestycje w infrastrukturę portową oraz ożywienie w cyklu popytu i podaży. Autorzy raportu zwracają szczególną uwagę na region azjatycko‑pacyficzny, która dominuje w transporcie kontenerowym, przez Europą i Ameryką Północną. Dalszy rozwój państw z tego regionu tylko wzmocni pozycję regionu w tym segmencie rynku. Europa ma wolniej, ale wciąż stabilnie, też powiększać swój udział w rynku.

Zawód technik nawigator morski jest ściśle związany z gospodarką morską, a w szczególności z sektorem transportu morskiego, obejmującego zarówno żeglugę morską jak i przybrzeżną. W chwili obecnej transport morski jest jednym z najtańszych i najbardziej ekonomicznych rodzajów transportu i występuje w nim niedobór kadr. Niedobór ten dotyczy marynarzy oraz oficerów wachtowych. W związku z tym, technik nawigator morski, po ukończeniu szkoły i otrzymaniu wydanych przez Administrację morską, odpowiednich świadectw, znajdzie zatrudnienie zarówno u armatorów polskich jak i zagranicznych.

Czym jest współczesny nawigator morski?

Technik nawigator morski jest przygotowany do pełnienia wachty na statku morskim (zgodnie z Konwencją STCW 78/95 – na poziomie operacyjnym dla działu pokładowego w żegludze międzynarodowej). W trakcie czteroletniej nauki w technikum morskim kształcenie realizowane jest zgodnie z Konwencją STCW w oparciu o „Program szkolenia i wymagania egzaminacyjne na poziomie operacyjnym” w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej oraz „Program szkolenia i wymagania egzaminacyjne na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym na świadectwo marynarza wachtowego”. Przed odbyciem praktyk morskich uczeń otrzymuje świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa, której jest niezbędne do zamustrowania na statku.

Sytuację na rynku pracy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli objętych swobodnym przepływem pracowników, można obserwować m.in. poprzez Europejski Portal Mobilności Zawodowej [www.eures.europa.eu].