Programy nauczania i scenariusze zajęć do kształcenia ogólnego

Epodręczniki PO KL

Katalog Zasobów Dodatkowych

Gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość”

Materiały partnerów


Filmy instruktażowe

Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj

W każdym większym polskim mieście jest elektrownia, czyli zakład, w którym wytwarza się prąd elektryczny. Niemal zawsze na terenie elektrowni znajdują się potężne kominy, z których nieustannie wydostają się kłęby czarnego dymu. Czy wytwarzanie prądu musi wiązać się z zanieczyszczaniem powietrza?

Before you start you should know
  • że wiele urządzeń w naszych domach zasilanych jest energią elektryczną;

  • że prąd elektryczny wytwarzany jest w elektrowniach.

You will learn
  • wymieniać sposoby wytwarzania prądu elektrycznego;

  • wskazywać zalety i wady różnych rodzajów elektrowni.

1. Tradycyjne źródła energii

Wokół nas funkcjonuje coraz więcej urządzeń elektrycznych, dlatego zapotrzebowanie na energię elektryczną ciągle rośnie. W Polsce najwięcej energii (aż 90%) uzyskujemy dzięki elektrowniom węglowym. Prąd jest w nich wytwarzany dzięki energii cieplnej uzyskanej podczas spalania węgla kamiennego lub brunatnego. Niestety, w procesie tym powstają również szkodliwe dla środowiska gazy i pyły. Bardziej ekologiczne jest spalanie gazu ziemnego – powstaje wówczas kilkakrotnie mniej zanieczyszczeń niż w przypadku spalania węgla.

Task 1

Od wielu lat mówi się o konieczności wybudowania w Polsce elektrowni jądrowej. Korzystając z dostępnych źródeł informacji, dowiedz się, jakie są zalety i zagrożenia wynikające ze stosowania tego źródła energii.

2. Odnawialne źródła energii

Zasoby gazu ziemnego i węgla prędzej czy później się wyczerpią – chociaż może to nastąpić za kilkadziesiąt bądź kilkaset lat. Są to nieodnawialne źródła energii, co oznacza, że za jakiś czas ich zabraknie. Dlatego stale poszukuje się odnawialnych źródeł energii.

Najważniejsze odnawialne źródła energii to wiatr, promieniowanie słoneczne, woda i ciepło pochodzące z wnętrza Ziemi

Odnawialne źródła energii w przeciwieństwie do węgla nie wyczerpują się. Jednak korzystanie z nich również ma pewne wady. ()

Interesting

O istnieniu energii ciepła z wnętrza Ziemi można przekonać się, obserwując gejzery. Są to gorące źródła, które co pewien czas (np. co kilkanaście minut) wyrzucają w powietrze słup gorącej wody. Gejzery spotkać można na przykład na Islandii.

Gejzery najczęściej wybuchają co kilkanaście minut. Słup wody osiąga czasami wysokość do 20 m
Task 2

Zastanów się i odpowiedz, które z wymienionych odnawialnych źródeł energii można zastosować w okolicy twojego miejsca zamieszkania. Uzasadnij swój wybór.

Podsumowanie

  • Większość energii elektrycznej w Polsce wytwarzana jest w elektrowniach węglowych.

  • Znacznie mniej negatywny wpływ na środowisko mają elektrownie korzystające z odnawialnych źródeł energii: wiatru, wody, światła słonecznego i ciepła z wnętrza Ziemi.

Homework
Task 3.1

Zajrzyj do dostępnych źródeł informacji i dowiedz się, gdzie w Polsce planuje się budowę elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii. Wskaż przeszkody, na jakie napotykają zwolennicy tego typu rozwiązań.

Słowniczek

gaz ziemny

gaz znajdujący się pod ziemią, pochodzący prawdopodobnie ze szczątków organizmów żyjących miliony lat temu

odnawialne źródła energii

źródła energii, które nie ulegają wyczerpywaniu, gdyż ich zasoby w krótkim czasie się odnawiają

Zadania

Exercise 1
zadanie interaktywne
Source: Dariusz Kajewski, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 2
zadanie interaktywne
Source: Marek Czowgan, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 3
zadanie interaktywne
Source: Marek Czowgan, licencja: CC BY 3.0.