Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał
Ćwiczenie 1
R1XmgZq8RFEGv1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 2
R1YiLKyRZhlwb1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 1

Podaj po jednym skutku poniższych wydarzeń i procesów:

  • układ monachijski,

  • ustawy norymberskie,

  • „noc długich noży”,

  • „noc kryształowa”,

  • kolektywizacja,

  • NEP.

Ćwiczenie 3
R1Y8pddQCikNE1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
RAVwOAqb9lXnY1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
RHhVcgIfdAffi1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tOFdf9cQA9_0000001E

Kryzys demokracji parlamentarnej w Europie

1
Ćwiczenie 6

Polecenie 2

Na podstawie poniższego tekstu scharakteryzuj człowieka z „syndromem totalitarnym”. Uzasadnij, odwołując się do konkretnych przypadków, że faszyzm i komunizm takie właśnie jednostki wykształciły.

R1VZJm9lIAArd1
Homo Sovieticus

Jest to więc człowiek, który posiada szereg cech nazwanych […] syndromem totalitarnym. Do nich zaliczyć można m.in.: autorytatywną podległość, brak krytycyzmu wobec wyidealizowanych autorytetów, a w razie chwilowego braku agresywne ich wyszukiwanie, tendencje do wyłączania ze swojej grupy ludzi naruszających konwencjonalne wartości: wiarę w przesądy i myślenie stereotypami; przekonanie o tym, że tajemnicze siły kierują losami jednostek, dążenie do używania siły i brutalności przy jednoczesnym identyfikowaniu się z osobami i symbolami, które je wyrażają, destrukcyjność i cynizm, uogólnianie i wrogie stanowisko wobec ludzi oraz przeniesienie własnych popędów na świat zewnętrzny.