Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Długość fali de Broglie’a dla poruszających się obiektów makroskopowych

Film prezentuje obliczenia i porównanie długości fali materii dla trzech różnych obiektów makroskopowych.

R1DzBrpIouYM2
Polecenie 1

Wyznacz długość fali materii dla człowieka o masie 75 kg idącego z prędkością 3 m/s. Wynik podaj w nanometrach i zaokrąglij do trzech miejsc znaczących.

uzupełnij treść
Polecenie 2

Iloczyn mv występujący we wzorze de Broglie’a wyraża wartość pędu danego ciała. Wykorzystując znany wzór na energię kinetyczną Ek=mv22, wyznacz zależność długości fali od energii kinetycznej ciała. Jak zmienia się długość fali materii, gdy rośnie energia kinetyczna obiektu? Masę ciała potraktuj jako daną.

uzupełnij treść