Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Paramagnetyki

W samouczku wyjaśnimy, jak magnes - wprawdzie z niewielką siłą - ale przyciąga substancję paramagnetyczną.

Efekt ten jest największy dla paramagnetyka o największej wartości względnej przenikalności magnetycznej - dla ciekłego tlenu. O ile dla aluminium μIndeks dolny r = 1,00002, to dla ciekłego tlenu μIndeks dolny r = 1,001552, czyli różnice między przenikalnością próżni a przenikalnościami obu substancji mają się do siebie, w przybliżeniu, jak 1 : 80.

Polecenie 1

Obejrzyj film. Wykonaj polecenie, które usłyszysz w trakcie oglądania.

RankDJE0QYD5Y
Polecenie 2

Jeśli zawiesimy magnes nad pojemnikiem z ciekłym powietrzem, zacznie on przyciągać tylko krople ciekłego tlenu, chociaż stężenie azotu w powietrzu jest kilkukrotnie większe niż tlenu. Czy potrafisz podać przyczynę tego zjawiska? Jaka jest istotna, w kontekście tego zjawiska, różnica między tlenem i azotem?

uzupełnij treść