Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Ruch ciała na równi pochyłej z uwzględnieniem tarcia

Film przedstawia rozwiązanie zadania polegającego na wyznaczeniu przyspieszenia ciała poruszającego się na równi pochyłej w przypadku, gdy na ciało działa dodatkowa siła skierowana wzdłuż równi w górę.

RIh3kCQOY4dtr
Polecenie 1
R1HBUWUVj3tHP
Dostępne opcje do wyboru: fmgsinα, -, fmgcosα, +, mgsinα, mgcosα. Polecenie: Na równi pochyłej o kącie nachylenia α znajduje się klocek o masie m. Klocek jest ciągnięty siłą F skierowaną wzdłuż równi, w dół. Współczynnik tarcia klocka o równię wynosi f, przyspieszenie ziemskie – g. Uzupełnij równanie ruchu klocka wstawiając odpowiednie wyrażenia z podanych poniżej. ma=F+ luka do uzupełnienia luka do uzupełnienia luka do uzupełnienia
Polecenie 2

Oblicz wartość przyspieszenia klocka w sytuacji opisanej w Poleceniu 1. dla następujących danych: α=25°, F=5N, m=0,75kg, f=0,12, g=9,81ms2. Wynik podaj z dokładnością do trzech cyfr znaczących.

RHNinrlEWoYL4
a = Tu uzupełnij,Tu uzupełnij m/s2