Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj
Polecenie 1

Przeanalizuj film samouczek, a następnie na jego podstawie wykonaj polecenia 2 i 3.

R14pSkCZBJEJe
Film nawiązujący do treści materiału
Polecenie 2

Rozwiąż nierówności. Zaznacz ich zbiór rozwiązań na osi liczbowej i zapisz w postaci przedziału.

a) 5·x-37+3x

b) 7x-4·x+55+2x<6·x-3+11

Polecenie 3

Wyznacz wartość parametru a, wiedząc, że rozwiązaniem nierówności

x-44x+a2-214

jest przedział 3, .