Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj
Polecenie 1

Zapoznaj się z przykładami przedstawionymi w filmie, a następnie rozwiąż polecenia poniżej.

R7jRrEM0NRJAy
Film nawiązujący do treści materiału
Polecenie 2

Podaj wszystkie rozwiązania równania 3·x+2y=9y+3, w których x jest liczbą naturalną mniejszą od 4.

Polecenie 3

Obwód trójkąta równoramiennego o podstawie a i ramieniu b jest równy 15. Podaj długości boków tego trójkąta, jeśli wiemy, że a, b.

PAMIĘTAJ
Nierówność trójkąta
W dowolnym trójkącie długość każdego boku jest mniejsza od sumy długości dwóch pozostałych boków.