Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

O czym mówi I zasada termodynamiki?

Rozwiążmy przykładowy problem dla wody stygnącej na mrozie i zamieniającej się w lód.

R7TrU4ZMtZCXQ
Polecenie 1

Żelazny pręt o masie m = 1 kg i temperaturze początkowej t1=38 ° C jest ogrzewany w piecu hutniczym. Oblicz zmianę energii wewnętrznej pręta do chwili całkowitego stopienia. Temperatura topnienia żelaza wynosi t2=1538 ° C, ciepło właściwe żelaza cw=444JkgK, ciepło topnienia żelaza ct=268000Jkg.