Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RlCL559oqWPmf
Film nawiązujący do treści materiału
Polecenie 1

Po zapoznaniu się z filmem rozpoznaj, jakie metody generalizacji zastosowano na poniższej mapie.

RPChRGX7aqBH3

Mapa przed generalizacją

Mapa po generalizacji

ep2019.contentplus.io:R1SNbpPfGwrDp
ep2019.contentplus.io:R1KLf7JHsjWu8