Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Przestrzenny obraz interferencji fal 1

Obejrzyj film, w którym przedstawiony jest opis interferencji dwóch fal o jednakowych częstotliwościach, pochodzących z różnych źródeł.

RCG0OyG2lQvnq
Polecenie 1
RsC1XloBEe5uk
Amplituda fali wypadkowej zależy od kąta obserwacji . Gdy kąt ten rośnie od zera do kąta prostego, pojawiają się, na przemian, sytuacje wygaszenia i wzmocnienia interferencyjnego. Liczba pojawiających się wzmocnień: Możliwe odpowiedzi: 1. jest nieograniczona;, 2. jest ograniczona, ale nie zależy ani od długości fali ani od odległości między źródłami;, 3. jest ograniczona i nie zależy od długości fali, choć zależy od odległości między źródłami;, 4. jest ograniczona i zależy od długości fali, ale nie od odległości między źródłami;, 5. jest ograniczona i zależy zarówno od długości fali jak i od odległości między źródłami.