Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Obserwacja ruchów Browna w przyrodzie

Film przybliża widzowi ruchy Browna, sposób ich obserwacji i metody analizy tych ruchów.

R34GnRMeg2mBR
Polecenie 1
RaWpQKTgZ1n6m
Uzupełnij tekst. Do obserwacji ruchów Browna potrzebny jest mikroskop, który powiększa obraz co najmniej 1. nanometra, 2. 600, 3. mikrometra, 4. 60000, 5. milimetra, 6. 6000, 7. 60 razy. Zjawisko to można obserwować tylko pod mikroskopem, ponieważ podlegają mu bardzo małe drobinki o rozmiarach rzędu 1 1. nanometra, 2. 600, 3. mikrometra, 4. 60000, 5. milimetra, 6. 6000, 7. 60.
Polecenie 2
R19QHBlZGLbXY
Ruchy Browna można badać i opisać rachunkowo przez analizę Możliwe odpowiedzi: 1. prędkości chwilowej cząstki, 2. kolejnych położeń cząstki w równych odstępach czasu