Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RtPiGgL6XdiDg1
Jeśli korzystasz z czytnika ekranu NVDA, przełącz go w tryb formularza. Film prezentujący przyczyny rozbiorów I Rzeczypospolitej, oraz społeczne znaczenie Konstytucji 3 maja. Film trwa osiem minut siedemnaście sekund.
Źródło: LEARNETIC SA, tylko do użytku edukacyjnego.