Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Zastanów się i odpowiedz na pytanie: „Czy i w jaki sposób systemy wyborcze mogą być kształtowane przez systemy partyjne?”. Następnie zapoznaj się z wypowiedzią prof. Andrzeja Antoszewskiego na ten temat i jeśli to konieczne, zweryfikuj swoją odpowiedź.

ep2019.contentplus.io:RYFncXKY6LdhW
Twoja odpowiedź: (Uzupełnij).
R1YBk0Sd1PXiM1
Film nawiązujący do treści materiału
Ćwiczenie 1
ep2019.contentplus.io:Ru9AjHSc1oImE
Wskaż przykład rozsądnego i nierozsądnego zachowania wyborczego. Rozsądne zachowanie (Uzupełnij) Nierozsądne zachowanie (Uzupełnij).