Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R90sMMqztsW2Q1
Jeśli korzystasz z czytnika ekranu NVDA, przełącz go w tryb formularza. Film opisuje okoliczności, w jakich doszło do największych buntów społecznych przeciw komunistycznym władzom Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Film trwa dziewięć minut pięćdziesiąt dwie sekundy.
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.