Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Udostępnij materiał Zapisz jako PDF
ReXoUFn81tORP1
Jeśli korzystasz z czytnika ekranu NVDA, przełącz go w tryb formularza. Film wyjaśniający, jak określić współrzędne geograficzne. Czas trwania filmu: 10 minut i 28 sekund.
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.