Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał

Zapewne widzisz, że wykonany przez ciebie plan jest mało czytelny. Dane poszczególnych komórek zasłaniają się wzajemnie. Tekst jest sformatowany identycznie w każdej komórce. Wszystkie komórki mają identyczną wielkość.
Aby wprowadzone przez ciebie dane były czytelne i zrozumiałe, należy im nadać odpowiedni wygląd, zastosować odpowiednią szerokość kolumn i wysokość wierszy, grubość i kolor linii, oraz kolor tła. Możesz sformatować każdą komórkę oddzielnie lub zaznaczoną grupę komórek, tzn.:

 • zmienić format zapisywania danych, wykorzystując następujące kategorie: liczbowe, tekstowe, walutowe, procentowe lub w postaci daty i godziny,

 • dokonać zmiany rodzaju, stylu i wielkości czcionki,

 • wyrównać i zmieniać kierunek tekstu w komórce,

 • obramować komórkę lub komórki wybranym stylem i kolorem linii,

 • zmieniać kolor wypełnienia,

 • dopasować wysokość i szerokość komórek.

Ćwiczenie 1

Sformatuj komórki arkusza z planem twoich zajęć. Dostosuj szerokość kolumn, tak aby były widoczne wszystkie napisy. Scal komórki w wierszu, w którym jest tytuł, np. Plan zajęć w poniedziałek. Dobierz kolor tła komórek, sformatuj dane w komórkach. Wygląd twojego planu po sformatowaniu komórek może prezentować się następująco.

RSyHoMxVoBaJM1
Źródło: Jarosław Koludo, licencja: CC BY 3.0.

Jeżeli masz problemy z wykonaniem zadania, skorzystaj ze wskazówki

Wskazówka

Aby sformatować tabelę i przygotować ją do zaprezentowania planu lekcji, wykonaj zapisane poniżej czynności.

 1. Zaznacz blok komórek A1:C1, przeciągając myszą od komórki A1 do komórki C1, przy wciśniętym lewym przycisku myszy. Następnie scal zaznaczone komórki i wyśrodkuj ich zawartość, korzystając z funkcji bloku narzędzi do formatowania komórek. Jest to blok komórek, w którym będzie znajdował się tytuł tabeli.

 2. Dla scalonego bloku komórek zastosuj funkcję Wypełniania z bloku narzędzi do formatowania komórek, wybierz i zastosuj kolor wypełnienia.

 3. Dla tekstu w nagłówku tabeli zastosuj funkcję zawijania tekstu również z bloku narzędzi do formatowania komórek.

 4. Dostosuj szerokość kolumn, ustawiając kursor myszy na etykiecie kolumny, na granicy etykiety bieżącej i kolejnej kolumny, a następnie lewym przyciskiem myszy rozszerz bieżącą kolumnę do określonego rozmiaru.

 5. Dla nagłówka tabeli wybierz kolor wypełnienia, stosując wymienione funkcje w punkcie 2, a następnie w tej samej grupie narzędzi wyszukaj funkcje do formatowania tekstu, aby zmienić kolor czcionki i ją pogrubić.

 6. Zaznacz obszar tabeli i z grupy poleceń do formatowania komórek wybierz narzędzie do zaprojektowania obramowania komórek. Wybierz grubość, styl i kolor linii, a następnie wskaż, które krawędzie mają być wprowadzone do tabeli.

Wybierz program Excel lub Calk i obejrzyj film
Microsoft ExceliH2dKpKsUC_d176e105Microsoft Excel
LibreOffice CalciH2dKpKsUC_d176e111LibreOffice Calc

Do sformatowania tabeli w zadaniu nie zostały wykorzystane wszystkie możliwości programu. Twoim zadaniem jest ich rozpoznawanie i zastosowanie w rozwiązywaniu różnych zadań przy użyciu tego typu programów.

iH2dKpKsUC_d176e105
iH2dKpKsUC_d176e111