Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Działalność gospodarcza - od czego zacząć

R1cD1a8gQTxgS1
Film przedstawia rozmowę dwóch osób o otwarciu działalności gospodarczej.
m0676c4f96ca49535_1524809872848_0

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

RilGRsIT2m7uA1
Animacja przedstawia różne formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Przykładowy dokument CEIDG:

R1DOOAOAKvh9b1
Przykładowy wypełniony dokument do CEIDG.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m0676c4f96ca49535_1524810012610_0

Prowadzę działalność gospodarczą

RLAcDUmSp2MNG1
Materiał prezentuje informacje dotyczące prowadzania działalności gospodarczej

Wyciąg PKD dla zawodów: fotograf, fototechnik (technik fotografii i multimediów, technik cyfrowych procesów graficznych (technik grafiki i fotograrii cyfrowej):

RBo8KdwKn4NXM1
Dokument zawiera wyciąg kodów PKD wraz z opisami
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m0676c4f96ca49535_1524810097676_0

Moja firma na rynku

R1cZF2avUBsIW1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

ROZWIĄZANIEm0676c4f96ca49535_1524858610566_0ROZWIĄZANIE

m0676c4f96ca49535_1524858610566_0
m0676c4f96ca49535_1524810135062_0

Marketing Mix

R19lWGGVfQQ481
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m0676c4f96ca49535_1524810160664_0

Jak się zaprezentować

R1AEbC7tRy0Et1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

ROZWIĄZANIEm0676c4f96ca49535_1524859857708_0ROZWIĄZANIE

m0676c4f96ca49535_1524859857708_0
m0676c4f96ca49535_1524810241684_0

Elementy wyposażenia pracowni fotograficznej

R184Zj3W4KzPO1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m0676c4f96ca49535_1524810361288_0

Kogo potrzebuje dobra agencja fotograficzna

RS6xCBFAZxcUq1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m0676c4f96ca49535_1524810773430_0

Zmierz się z fakturą VAT

Rk2Pr1qAiLDDA1
wypełnij faktirę VAT
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Poniżej znajdują się przykłady interaktywnych formularzy deklaracji podatkowych. Wszystkie obowiązujące można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Ponieważ obecnie (2018) żadna z przeglądarek nie wspiera wtyczek (plugins), w tym Adobe Reader, w celu poprawnego wyświetlania wykorzystywanych przy składaniu do systemu e‑Deklaracje dokumentów, wymagane jest zapisanie formularza na dysku lokalnym komputera i otworzenie go bezpośrednio w programie Adobe Reader.

Formularz VAT‑7

R11gjQS7RBKl21
Aktywny formularz umożliwiający wypełenienie deklaracji podatkowejVAT-7, którą składają w urzędzie skarbowym czynni podatnicy, płatnicy podatku VAT.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz VAT‑R

Rl5Cl2QU1DsRT1
Aktywny formularz deklaracji podatkowej VAT-R, która stanowi zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m0676c4f96ca49535_1524810387726_0

Dokumenty ZUS

RRm8NDxpBmUfe1
Pełna lista dokumentów koniecznych do korespondecji z ZUS - aplikacja, wskaż punkt - rozwinie się informacja szczegółowa
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Aktualnie obowiązujące formularze ZUS można odnaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poniżej znajdują się dwa przykładowe.

Formularz ZUS ZIUA

RShXshISZ8cDb1
ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH IDENTYFIKACYJNYCH OSOBY UBEZPIECZONEJ
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz ZUS ZZA

R18T7BjUg4glg1
głoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m0676c4f96ca49535_1524811560240_0

Zagraj z PKD

Rd0b51AbJ5sl41
zagraj w quiz
Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3.0.
RzIgOHLity2Py1
Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m0676c4f96ca49535_1524813290968_0

Zadania interaktywne

Ćwiczenie 1
RHbGsRkLNEbmF1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
R83YW6Li8emTr1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
RZZaHTJlCoNKZ1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
Rsif79ZYq7mUI1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
R14IC2mSLSuRc1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6
R1L6zQqtGCfTW1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7
RtNVevp1Cq8Gl1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8
R34iXgl8eNuUd1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9
R1M5pVreh9JtO1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10
R1ZYaGCMjRo6D1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 11
RqmcLWgsiP80t1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m0676c4f96ca49535_1524813293660_0

Słownik terminów

amortyzacja
amortyzacja

Koszt stopniowego zużywania środków trwałych (środków o wartości przekraczającej kwotę 3500 zł) oraz wartości niematerialnych i prawnych.

biznesplan
biznesplan

Dokument planistyczny, który uwzględnia uwarunkowania natury finansowej, marketingowej, rynkowej, organizacyjnej, kadrowej i technologiczne przedsiębiorstwa; to zestaw dokumentów (ocen i analiz), na podstawie których opracowywana jest prognoza przyszłych celów przedsiębiorstwa i sposobów ich osiągania.

działalność gospodarcza
działalność gospodarcza

Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin ze złóż także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

elastyczność cenowa
elastyczność cenowa

Mierzy odpowiedź ilości popytu lub podaży dobra na zmianę jego ceny. Jest obliczana jako procentowa zmiana w ilości popytu - lub podaży - podzielona przez procentową zmianę w cenie. Elastyczność mówi nam, czy coś jest elastyczne - czyli bardzo czułe - jednostkowo elastyczne, lub nieelastyczne - mało czułe.

konkurencja
konkurencja

Proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów. Konkurowanie może się odbywać w oparciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele innych. W zależności od struktury rynku, na którym zachodzi proces konkurencji, wyróżnia się różne modele konkurencji.

koszt
koszt

Gospodarczo uzasadnione zużycie albo wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.

osoba fizyczna
osoba fizyczna

Prawne określenie człowieka, jako podmiotu stosunku cywilnoprawnego. Osoby fizyczne posiadają zdolność prawną, a także po spełnieniu określonych warunków zdolność do czynności prawnych.

podatek dochodowy
podatek dochodowy

Obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń. Wyróżniamy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

podatek liniowy
podatek liniowy

Sposób opodatkowania odpowiedni dla przedsiębiorców osiągających duże dochody, a także dla singli i osób bezdzietnych, gdyż nie daje możliwości skorzystania z ulg, odliczeń czy rozliczenia się ze współmałżonkiem. Podatek liniowy wynosi 19% (kwiecień 2018).

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno‑gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

przychód
przychód

To wartość sprzedanych produktów i usług oraz innych składników majątku przedsiębiorstwa wyrażona w pieniądzu.

spółka cywilna
spółka cywilna

Jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek, których funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest jednostką organizacyjną, nie posiada podmiotowości prawnej. Cel jej zawiązania może być zarówno zarobkowy jak i niezarobkowy. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w kodeksie cywilnym w księdze zobowiązań.

m0676c4f96ca49535_1530298974304_0

Materiały dydaktyczne

ROlDoE4d6WFar1
Poradnik metodyczny wraz z opisem zawodu (zawodów) oraz przykładowymi scenariuszami lekcji
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.