Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Geometria przestrzenna

Aby wyobrazić sobie figurę przestrzenną lub rozpoznać ją, często wystarczają jej widoki z trzech stron: z góry, z przodu i z boku.

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3

Poniższe figury zbudowane są z jednakowych sześcianów. Jaką najmniejszą liczbą sześcianów należy uzupełnić figurę na rysunku, aby otrzymać prostopadłościan?

Ćwiczenie 4

Rozstrzygnij, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe.

Ćwiczenie 5

Sześcian o krawędzi długości 1 cm ma pole powierzchni równe 6 cm2.

Jeżeli połączymy kwadratowe ściany dwóch takich sześcianów, otrzymamy graniastosłup o powierzchni 10 cm2.

Gdy połączymy trzy sześciany, przykładając do siebie ich ściany, będziemy mogli otrzymamy dwa różne graniastosłupy.

Każdy z nich będzie miał takie samo pole powierzchni, wynoszące 14 cm2.
Wskaż graniastosłupy o polu powierzchni równej 18 cm2.

Ćwiczenie 6

Graniastosłup przedstawiony na rysunku zbudowany jest z pięciu jednakowych sześcianów o krawędzi długości 1 cm. Wyznacz pole powierzchni tego granistosłupa.

Ćwiczenie 7

Graniastosłup przedstawiony na rysunku zbudowany jest z sześciu jednakowych sześcianów o krawędzi długości 1 cm. Wyznacz pole powierzchni tego granistosłupa.

Ćwiczenie 8

Połącz graniastosłup z jego siatką.

Ćwiczenie 9

Siatka stożka składa się z powierzchni bocznej, która jest częścią koła i podstawy.

Rysunki przedstawiają powierzchnie boczne stożków. Są to części kół, o równych promieniach. Uporządkuj je w kolejności od powierzchni bocznej stożka o najmniejszym promieniu podstawy do powierzchni bocznej stożka o największym promieniu podstawy.
Wskaż prawidłową odpowiedź.

Ćwiczenie 10

Rysunek przedstawia powierzchnie boczne dwóch stożków, przy czym promienie kół, z których wycięto obie figury mają równe promienie. Który ze stożków ma dłuższą wysokość?