Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Położenie, droga i tor ruchu

Grafika demonstruje ruch ciała po danym torze. Początek ruchu ma miejsce w punkcie [2d,0]. Sterując parametrem t, możesz ustawiać ciało w dowolnym miejscu na torze i odczytać jego położenie oraz drogę, jaką do tego miejsca przebyło.

Rp86lNeUvJM55
Polecenie 1

Na podstawie grafiki dla krzywej podstawowej oceń, czy podane zdania są prawdziwe, czy nie.

R17A1nmHXS28L
Łączenie par. . Całkowita droga przebyta przez ciało wynosi 3 m PRAWDA/FAŁSZ (prawda). Możliwe odpowiedzi: PRAWDA, FAŁSZ. Położenie końcowe ciała to [1 m, 1m] PRAWDA/FAŁSZ (fałsz). Możliwe odpowiedzi: PRAWDA, FAŁSZ. Podczas ruchu współrzędna y wektora położenia przez cały czas rośnie PRAWDA/FAŁSZ (fałsz). Możliwe odpowiedzi: PRAWDA, FAŁSZ. Podczas ruchu współrzędna x wektora położenia przez cały czas rośnie PRAWDA/FAŁSZ (prawda). Możliwe odpowiedzi: PRAWDA, FAŁSZ. Odległość pomiędzy położeniem początkowym a końcowym wynosi 2 m PRAWDA/FAŁSZ (prawda). Możliwe odpowiedzi: PRAWDA, FAŁSZ