Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
1
Polecenie 1

Przeanalizuj poniższy kartogram dazymetryczny i wskaż obszary o dużej koncentracji bydła na świecie i te, w których hodowla bydła nie występuje. Określ czynniki wpływające na to zróżnicowanie.

ep2019.contentplus.io:R6aFVotb2dj9y
(Uzupełnij).
R1IQRmLvgLX5r1
Ilustracja interaktywna 1. Pas Mleczny (Dairy Belt) w NE części USA (od Niziny Nadatlantyckiej po rejon Wielkich Jezior)
typ intensywny chowukierunek mleczny, co jest uwarunkowane przyrodniczo i wynika z chłonnego rynku zbytu w dużych aglomeracjach i kapitałochłonnego zaplecza technicznego, 2. Pas Kukurydziany (Corn Belt) w środkowej części USA
typ ekstensywny chowukierunek mięsny, co jest uwarunkowane dostępem do pasz (głównie soi i kukurydzy), 3. Ameryka Środkowa (Kostaryka, Gwatemala, Honduras, Salwador)
typ ekstensywny chowutworzenie nowych pastwisk odbywa się na drodze wypalania lasów równikowych, 4. Ameryka Południowa (środkowa i wschodnia część: Brazylia, Argentyna i Urugwaj)
typ ekstensywny chowu (wypas na pampie w wielkoobszarowych gospodarstwach)kierunek mięsny, 5. Europa Zachodnia i Środkowa
typ intensywny chowukierunek mleczny, rzadziej mięsny,czynniki: sprzyjające cechy klimatu, dostępność pasz, wysoki popyt na produkty mleczne (chłonny rynek zbytu), 6. Europa Wschodnia
występuje tam zarówno ekstensywny, jak i intensywny chów zwierzątod lat 80. XX w. następuje tam spadek pogłowia na korzyść trzody chlewnej, 7. Afryka Wschodnia i strefa Sahelu (Etiopia, Sudan i Nigeria)
typ ekstensywny chowusiła pociągowa,czynniki: rosnące zapotrzebowanie na żywność w wyniku wzrostu liczby ludności, pasterstwo tradycyjnym zajęciem społeczności, liczba krów oznaką zamożności, 8. Azja Południowa (Indie, Bangladesz, Nepal, Pakistan)
chów ekstensywnysiła pociągowaodchody źródłem opałuniska wydajność chowu (ze względów religijnych mleko i mięso nie ma żadnego wpływu na poziom wyżywienia ludności)czynnik: krowa jak zwierzę święte (zakaz zabijania) – rozprzestrzenianie zwierząt następuje samoistniew stadach pojawiają się także bawoły wykorzystywane jako siła pociągowa
Obsada bydła w sztukach na kilometr kwadratowy.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FAO.
Źródło: Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R13ASojVXpHse1
(Uzupełnij).