Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Przeanalizuj wykres wpływu geosfer na środowisko strefy brzegowej. Które z czynników (procesów), wspomnianych wcześniej w temacie oraz wymienionych na tym wykresie, wpływają pozytywnie na wybrzeże? Podaj konkretny region.

ep2019.contentplus.io:R1EPNth71Rvqi
(Uzupełnij).
RSknGNa9MZaPv1
1. litosfera dostarcza materiał osadowy oraz jest powierzchnią, na której tworzone są różne formy rzeźby terenu, 2. atmosfera wiatr, który stanowi źródło energii fal prądów przyczynia się również do powstawania procesów eolicznych na plażach i wydmach, 3. hydrosfera oddziałuje na falowanie i prądy morskie oraz głównie na wahania poziomu morza, 4. biosfera dostarcza specyficzny materiał osadowy (organiczny) oraz przyśpiesza lub opóźnia procesy akumulacji i abrazji, 5. antroposfera zaburza warunki w strefie brzegowej m.in. przez działalność gospodarczą i zabudowy hydrotechniczne (np. falochrony)
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja – CC BY-SA 3.0.