Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Jesienią chętnie wybieramy się do lasu, na grzybobranie.

Narysuj ilustrację przedstawiającą las pełen grzybów. W tym celu uwzględnij poniższe wskazówki.
• Narysuj jedno lub kilka drzew.
• Aby zwiększyć liczbę drzew w twoim lesie, zaznacz już narysowane drzewa, skopiuj i wklej je do swojego rysunku, a następnie przesuń w wybrane miejsce.
• Wykorzystując krzywe, narysuj grzyba.
• Zaznacz narysowany grzyb, skopiuj go i wklej w wybrane miejsce, a następnie zmodyfikuj jego wielkość, kolor, kształt.
• Narysuj pozostałe elementy leśnego krajobrazu, wykorzystując różnego rodzaje pędzle i możliwość wypełniania rysunków kolorem.

Napisz, w edytorze tekstu, opowiadanie o wędrówce po lesie w poszukiwaniu grzybów. Zastosuj w nim zasady poprawnej edycji tekstu. Zwróć uwagę na:
• Zasady zachowania się w lesie.
• Rodzaje grzybów – opisz grzyby jadalne i te, które nie nadają się do spożycia.
Informacje o grzybach znajdź w zasobach sieci Internet. Możesz także porozmawiać o tym podczas spaceru z rodziną.

Zadbaj o prawidłową edycję tekstu. Dobierz krój czcionki. Pamiętaj o podziale tekstu na akapity. Do opisania poszczególnych grzybów zastosuj wypunktowanie. Wprowadź wyróżnienie w nazwach grzybów, używając na przykład innego koloru czcionki lub kursywy (pochylona czcionka).

Sprawdź swoje umiejętności edycji tekstu, wykonując poniższą krzyżówkę.

Do opisów poszczególnych grzybów dołącz odpowiednie ilustracje. Mogą to być rysunki wcześniej wykonane w edytorze grafiki lub zdjęcia wyszukane w zasobach sieci Internet.
Pamiętaj o zachowaniu prawa autorskiego.

Zaprojektuj prezentację na temat grzybów rosnących w naszych lasach. Nie zapominaj o zasadach przygotowania prezentacji. W tym celu, wykonaj poniższe polecenia.
• Zaplanuj swoją pracę, dzięki czemu unikniesz późniejszych poprawek.
• Wybierz motyw tła dla swojej prezentacji.
• Jeśli to twoja pierwsza prezentacja, wybierz narzędzia, których użyjesz do jej projektowania.
• Zaprojektuj slajd tytułowy.
• Dodaj kolejne slajdy do swojej prezentacji.
• Zamieść tekst na slajdach – wyszukane informacje możesz wpisać bezpośrednio do prezentacji lub wykorzystać opisy grzybów zamieszczone w opowiadaniu.
• Wstaw pasujące ilustracje do projektowanej przez ciebie prezentacji. Mogą to być zdjęcia zapisane w twoim komputerze, cliparty, bądź wykonane wcześniej rysunki. Jeśli nie masz odpowiednich zdjęć, wyszukaj je w Internecie i zapisz w wybranym folderze.
• W trakcie projektowania prezentacji, sprawdzaj na bieżąco uzyskany efekt, uruchamiając jej pokaz.
• Pamiętając o prawie autorskim, podaj źródła zaczerpniętych z Internetu informacji.
• Po zakończeniu prac nad prezentacją, zapisz ją w przygotowanej lokalizacji.
Doskonałym uwieńczeniem pracy będzie przedstawienie prezentacji na temat grzybów przed koleżankami i kolegami z klasy.

Powodzenia!