Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Polecenie 1

Podaj pełne nazwy poniższych ugrupowań:

  • OZN

  • OWP,

  • ONR „Falanga”

  • BBWR

Ćwiczenie 3
Polecenie 2

Wyobraź sobie, że Józef Piłsudski i jego zwolennicy ponieśli porażkę w maju 1926 roku. Napisz, jak mogłyby potoczyć się dalsze losy Marszałka i państwa polskiego w takiej sytuacji.

Polecenie 3

Przeczytaj poniższy tekst i napisz, czy przekonują cię argumenty prof. Jerzego Holzera. Ustosunkuj się do jego wypowiedzi.

Brytyjscy politycy obawiali się, że Polska ugnie się pod żądaniami Hitlera. Czy rozważył Pan wariant, w którym Polska zgadza się na postulaty niemieckie i atakuje wraz z Niemcami ZSRR? W tym momencie ma przynajmniej jednego wroga, nie dwóch. Hitler mówił również o gwarancjach dla polskiej granicy zachodniej.

Ćwiczenie 4