Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj
R1WmPV3ndll00m7337e5ff67b49e31_1523627515294_01
Strona zawierająca interaktywne ćwiczenia multimedialne. Jeśli korzystasz z czytnika ekranu NVDA, przełącz go w tryb formularza.
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
m7337e5ff67b49e31_1523627515294_0