Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1R9UJ0HNAUWlm577a65523bf845b6_1525967194486_01
Strona zawierająca interaktywne ćwiczenia multimedialne. Jeśli korzystasz z czytnika ekranu NVDA, przełącz go w tryb formularza.
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
m577a65523bf845b6_1525967194486_0