Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Udostępnij materiał Zapisz jako PDF
R1GSs5QTHUI14ma069db02f1d67ae2_1523634697264_01
Strona zawierająca interaktywne ćwiczenia multimedialne. Jeśli korzystasz z czytnika ekranu NVDA, przełącz go w tryb formularza.
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
ma069db02f1d67ae2_1523634697264_0