Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Okładka - internet a media Źródło: pixabay, licencja: CC 0.
pixabay, licencja: CC 0

Internet zrewolucjonizował nie tylko komunikację, ale przede wszystkim myślenie o tekście. Coraz częściej się mówi, że rzeczywiste porozumiewanie się zastępuje komunikacja wirtualna, a tekst w nowoczesnych mediach staje się kategorią trudną do opisu. Oddaje to najlepiej metafora sieci, w której każdy wytwór komunikacji można włączyć do pojemnego, splątanego zbioru linków, zwanego hipertekstem. „Cyfrowa rewolucja” zmieniła nasze przyzwyczajenia komunikacyjne – w internecie przekazujemy i odbieramy informacje za pomocą znaków werbalnych (językowych) i niewerbalnych (audiowizualnych, słowno‑obrazowych). Korespondując z kimś, używamy formy pisanej, szukamy znaków towarzyszących rozmowie (np. podobnych słów i zdań), a nasze gesty i mimikę zastępujemy emotikonami. Nowe media sprawiły również, że poruszamy się bez ograniczeń po tekstach – nigdy nie wiadomo, kiedy skończy się lektura.

Już wiesz

Przygotuj fragmenty różnych wypowiedzi z portali społecznościowych lub forów dyskusyjnych, w których pojawiają się emotikony, przekształcenia tradycyjnej pisowni i interpunkcji.
Napisz krótką notatkę, w której wypowiesz sie na temat celu posługiwania się w komunikacji elektronicznej tego rodzaju znakami.

Hiperteksty

Wszystkie formy komunikacji internetowej nazywamy hipertekstem. W nazwie tej mieszczą się zarówno teksty pisane, jak i formy dyskusyjne (naśladujące tradycyjny dialog), a przede wszystkim gatunki oparte na obrazie oraz dołączanej muzyce (zapisie audio). Internet – jak podpowiada nazwa – jest niezwykle interakcyjny (dialogowy). Pozwala się komunikować bez przeszkód ludziom z całego świata, dlatego też współczesny świat nazywamy metaforycznie „globalną wioską”. Niektórzy przypisują tej komunikacji nawet formę iluzji, symulakrum (por. też określenia: wirtualny, cyfrowy).

Internet jest niezwykłym wynalazkiem ostatnich dziesięcioleci ubiegłego wieku – zmienił nasze przyzwyczajenia komunikacyjne, trudno dziś sobie wyobrazić świat bez cyfryzacji. Trzeba jednak pamiętać, że tyle samo w nim pożytecznych, co niebezpiecznych zjawisk. Te pierwsze regulowane są częściowo przez kodeksy zachowań komunikacyjnych w sieci, zwane ogólnie netykietą. Te drugie zaś zwykle określa się jako cyberprzemoc lub cyberprzestępstwa.

Zadaniowo

Ćwiczenie 1

Zaprojektujcie stronę www szkolnej rozgłośni radiowej lub redakcji prasowej. Możecie wykorzystać następujące schematy.

Podstrona 1

Podstrona 2

Podstrona 3

Podstrona 4

Podstrona 5

 

Logo

 

Zakładka 1

Fotografia/Demo
prezentacja witryny

Szukaj w serwisie

Zakładka 2

Zakładka 3

Linki do portali społecznościowych

Forum

Polecamy

Video

Wiadomości

Linki

     

Księga gości

 

Muzyka

   
Ćwiczenie 2

Znajdź i wpisz do tabeli kilka różnic między tekstem tradycyjnym a hipertekstem, czyli tekstem w mediach elektronicznych.

Ćwiczenie 3

Znajdź w formach komunikacji internetowej o charakterze konwersacyjnym (forum, czat) przykłady, w których zauważasz wpływy komunikacji potocznej mówionej i komunikacji pisanej. Zauważone różnice wpisz do tabeli.

Przykład

Cechy komunikacji
mówionej

Cechy komunikacji
pisanej

     
     
     
     
Ćwiczenie 4

Wyjaśnij znaczenie skrótów używanych w komunikacji elektronicznej. Podaj odpowiedniki tych znaczeń w oficjalnej komunikacji w tekście pisanym.

Ćwiczenie 5

Podaj znaczenia następujących terminów używanych w komunikacji internetowej:

  • host,

  • spam,

  • webmaster,

  • op,

  • hacker.

Ćwiczenie 6

Zredaguj własny kodeks (pięć najważniejszych punktów) dobrych zasad komunikacji i bezpieczeństwa w internecie. Uzasadnij swoją decyzję.