Zgłoś uwagi

Wstęp

Czy wybierając się w nieznane miejsce, sprawdzasz, analizujesz i dowiadujesz się różnych rzeczy? Czy czułbyś się bezpiecznie w miejscach, których nie znasz?

Na pierwsze pytanie zapewne odpowiesz „TAK”, na drugie zaś „NIE”. Podobnie jest z cyfrowym światem! Nie znamy go. Działamy intuicyjnie, nie zawsze zgodnie z prawem. Postęp technologiczny jest tak duży, że musimy stale się uczyć, dowiadywać. Musimy chcieć wiedzieć.

Największym wyzwaniem dla osób zwiedzających cyfrowy świat jest ochrona prywatności, czyli prawa do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych. Na postawie tego, czego szukasz, z jakich stron WWW korzystasz, co pobierasz i udostępniasz, tworzony jest twój profil. Dzielisz się z całym światem swoim życiem. A to, co trafia do sieci, pozostaje tam na zawsze. Pamiętaj, w sieci można cię zidentyfikować, nawet jeśli nie podasz swojego imienia i nazwiska. Nie podchodzimy do obcych osób na ulicy i nie dzielimy się z nimi swoim życiem. Nie róbmy też tego w Internecie.

Nauczysz się
 1. odróżniać dane osobowe podstawowe od danych wrażliwych,

 2. zasad bezpiecznego zachowania w Internecie.

Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia

 1. wyjaśnia termin „ochrona danych osobowych”,

 2. wymienia zasady ochrony danych osobowych,

 3. posiada wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego funkcjonowania w dobie szybkiego rozwoju nowych technologii, zachowuje się świadomie i odpowiedzialnie w Internecie.

JAK BEZPIECZNIE ZWIEDZAĆ CYFROWY ŚWIAT? - audiobook

Rozdziały audiobooka:

 1. Dane, dane, dane. Wszędzie dane

 2. Cyfrowy ślad

 3. Podsumowanie

Notatka dla prowadzącego

Notatka dla prowadzącego:

Przed rozpoczęciem pracy z audiobookiem, możesz skorzystać z przygotowanego scenariusza lekcji, który pokazuje, jak wdrożyć materiały multimedialne w tok lekcji.

Pobierz

Scenariusz lekcji.
Wskazówka

Podczas odsłuchiwania audiobooka, zwróć uwagę na to, czym są dane podstawowedane wrażliwe.

Postaraj się zapamiętać, co robić, aby być bezpiecznym w Internecie.

Polecenie 1

Jaki organ w Polsce zajmuje się ochroną danych osobowych i na podstawie jakich przepisów?

Polecenie 2

Po wysłuchaniu materiału, zastanów się, co możesz zmienić, aby wzrosło Twoje bezpieczeństwo w Internecie.

Podsumowanie

Podsumowując, zwróć uwagę na to, że:

 1. każda nasza aktywność w sieci zostawia po sobie ślad;

 2. nie powinniśmy podawać swojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania w sieci tak, żeby inni mieli do tych danych łatwy dostęp;

 3. trzeba zwracać uwagę, jakie informacje o sobie ujawniamy i udostępniać tylko te, które są niezbędne;

 4. informacje zamieszczone w sieci bardzo trudno z niej usunąć;

 5. nie wszystkie konsekwencje zamieszczenia informacji dotyczących naszej osoby da się przewidzieć;

 6. niezależnie od ustawień prywatności, informacje które nie są widoczne dla innych użytkowników, są znane usługodawcy.

Praca domowa
Polecenie 3.1

Wykonaj Mapę myśli dotyczącą danych zwyczajnych i danych wrażliwych.

Zadania

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3

Słowniczek

Ciasteczka

niewielkie pliki tekstowe, umieszczane na komputerze użytkownika serwisu internetowego, przechowujące różne informacje i parametry związane z przeglądaną stroną internetową (np. przechowujące informacje o preferencjach użytkownika, gromadzące dane na temat logowania, częstotliwości wizyt w danym serwisie, liczby odwiedzonych stron, czasu spędzonego na każdej z nich).

https://dobryslownik.pl/slowo/ciasteczko/6541/4/

Cyfrowy ślad

informacje na temat aktywności w sieci, gromadzone na serwerach dostawców Internetu i właścicieli stron. Są to na przykład nasze wpisy w sieci, informacje o tym, co kupujemy, co oglądamy. Są to również dane, pozostawione mimowolnie, jak adres IP komputera, czy informacja o systemie operacyjnym, jakiego używamy.

Dane osobowe wrażliwe

Dane wrażliwe to:
1. dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne,
2. dane ujawniające poglądy polityczne,
3. dane ujawniające przekonania religijne lub filozoficzne,
4. dane ujawniające przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową,
5. dane o stanie zdrowia,
6. dane o kodzie genetycznym,
7. dane o nałogach,
8. dane o życiu seksualnym,
9. dane dotyczące wskazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych,
10. dane dotyczące innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Podstawowe dane osobowe

to imię i nazwisko, adres zamieszkania, numery identyfikacyjne np. PESEL, NIP. Zaliczamy do nich też informacje o liniach papilarnych, sytuacji finansowej osoby, adres e‑mailowy i adres IP jej komputera.

Prawo do bycia zapomnianym w Internecie

prawo żądania usunięcia z Internetu danych osobowych umieszczonych w sieci przez osobę, której dotyczą.

Profilowanie

mechanizm, który służy kategoryzowaniu ludzi według ich cech, zachowań, upodobań. Używany w reklamie w Internecie, w celu prezentowania reklam dopasowanych jak najściślej do potrzeb użytkowników.