Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Krajobraz z tęczą Źródło: Peter Paul Rubens, Krajobraz z tęczą, 1640, obraz olejny, Alte Pinakothek, Monachium, domena publiczna.
Krajobraz z tęczą
Peter Paul Rubens, Krajobraz z tęczą, 1640, obraz olejny, Alte Pinakothek, Monachium, domena publiczna
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Dla zainteresowanych

Malarze mogą wybrać jako temat różne fragmenty rzeczywistości. Z tego względu wyróżnia się m.in. następujące typy obrazów:

 • pejzaż – przedstawia otwartą przestrzeń, krajobraz;

 • scena rodzajowa – ukazuje scenę z życia codziennego;

 • portret – prezentuje określoną osobę z zachowaniem podobieństwa;

 • martwa natura – przedstawia kompozycję stworzoną z drobnych przedmiotów, kwiatów, owoców, jarzyn, dekoracyjnych tkanin itp.

Ćwiczenie 3

Wymieńcie elementy krajobrazu tworzące:

 • grupa I: plan pierwszy

 • grupa II: plan drugi

 • grupa III: tło

Zaprezentujcie swoje obserwacje na forum klasy.

Ćwiczenie 4

Uzupełnij zdania tutaj lub w zeszycie:

 • Na planie pierwszym dostrzegam…

 • Plan drugi tworzą…

 • Tłem obrazu jest…

Ćwiczenie 5

Wybierz 10 elementów obrazu, np. niebo, drzewa, ptactwo. Każdy z tych rzeczowników określ przymiotnikiem, np. zachmurzone niebo. Zapisz pary wyrazów tutaj lub w zeszycie.

Ćwiczenie 6

Rozpoznaliście elementy pejzażu i przyporządkowaliście je do planu pierwszego, drugiego oraz do tła. Teraz porozmawiajcie o scenie przedstawionej na obrazie.

 • Czym są zajęte postaci przedstawione na obrazie?

 • Czy któraś z postaci dostrzega tęczę?

 • Jaka jest kolorystyka obrazu?

 • Jakie barwy dominują: ciepłe czy zimne? Nazwij kolory.

 • Jaki jest nastrój przedstawionej sceny? Spróbujcie go nazwać. Uzasadnijcie swoje opinie.

Ćwiczenie 7

Wyobraź sobie, że możesz się znaleźć w Krajobrazie z tęczą. Wybierz postać, którą się staniesz, i opisz namalowany poranek. Pamiętaj, że ukazała się tęcza – jakiemu zjawisku ona towarzyszy? Jakie jest powietrze? Jak wyglądają drzewa? Jakie zapachy rozpoznajesz? Zapisz swoje refleksje tutaj lub w zeszycie.

Ćwiczenie 8

Polska poetka i aforystka Urszula Zybura powiedziała: „Tęcza – uśmiech nieba od ucha do ucha ziemi”. Czy zgadzasz się z autorką tych słów? Uzasadnij swoje zdanie w krótkiej wypowiedzi. Zapisz ją tutaj lub w zeszycie.