Aktualności

Kształcenie na odległość

Programy nauczania i scenariusze zajęć do kształcenia ogólnego

Epodręczniki PO KL

Katalog Zasobów Dodatkowych

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość”


Wsparcie użytkownika

Filmy instruktażowe i instrukcje

Poradnik dla użytkownika

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami

Filmy instruktażowe i instrukcje
Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj
RFZ5NWs0soYjd1

Jak wyczarować muzykę z powietrza – instrumenty dęte drewniane

Źródło: online-skills, źródło:, licencja: CC0.
m7e4f4eb740dcc55b_0000000000022
1

Scenariusz lekcji dla nauczyciela

RmqxCI58Aw1Sh
W prostokątnym polu znajduje się napis „Pobierz”. Jest to przycisk pozwalający na wyświetlenie, pobranie i zapisanie pliku zawierającego scenariusz lekcji - dokument w formacie pdf.
m7e4f4eb740dcc55b_0000000000025

I. Indywidualna i zespołowa ekspresja muzyczna.

4. W zakresie słuchania i percepcji muzyki. Uczeń:

2) rozpoznaje ze słuchu:

A) brzmienie instrumentów muzycznych,

II. Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania.

3. Uczeń wykazuje się znajomością i dokonuje podziału:

1) instrumentów muzycznych ze względu na źródło dźwięku – nazywa i charakteryzuje je.

m7e4f4eb740dcc55b_0000000000030
Nauczysz się

używać poprawnych nazw podstawowych instrumentów muzycznych z  grupy instrumentów dętych drewnianych: flety, klarnet, fagot, kontrafagot, rożek angielski, obój, saksofon altowy;

opisywać wygląd i budowę instrumentów dętych drewnianych: flety, klarnet, fagot, kontrafagot, rożek angielski, obój, saksofon altowy;

rozróżniać ze słuchu instrumenty dęte drewniane: flety, klarnet, fagot, kontrafagot, rożek angielski, obój, saksofon altowy.

m7e4f4eb740dcc55b_0000000000035

Rodzaje instrumentów

Do wykonywania muzyki wykorzystujemy różnego rodzaju instrumenty. Jest ich bardzo dużo i każdy z nich charakteryzuje się innym brzmieniem. Podzielone są na trzy podstawowe grupy: perkusyjneInstrumenty perkusyjneperkusyjne, strunoweInstrumenty strunowestrunowedęteInstrumenty dętedęte. Instrumenty perkusyjne to grupa, w których źródłem dźwięku są drgania membrany lub całego instrumentu. W instrumentach strunowych źródłem dźwięku są drgania strun, a w dętych, drgające powietrze wdmuchiwane w instrument. Wysokość dźwięku zależy od długości drgającego słupa powietrza.

R7d2NJFVHVqJI1
Ilustracja interaktywna przedstawia schemat z instrumentami muzycznymi z podziałem na instrumenty dęte, perkusyjne, strunowe. Na ilustracji umieszczone są kolejno ponumerowane aktywne punkty, po wybraniu których wyświetlą się dodatkowe informacje: 1.

Instrumenty perkusyjne to grupa, w których źródłem dźwięku są drgania membrany lub całego instrumentu.

, 2.

W instrumentach strunowych źródłem dźwięku są drgania strun, a w dętych, drgające powietrze wdmuchiwane w instrument.

Instrumenty muzyczne, online-skills, CC BY 3.0
m7e4f4eb740dcc55b_0000000000102

Instrumenty dęte

Flety

  • Flet prosty - jest jedenym z najstarszych instrumentów dętych drewnianych z grupy aerofonów wargowychAerofonyaerofonów wargowych. To drewniana lub plastikowa piszczałka z otworami. Podczas gry zakrywa się je palcami.

  • Flet poprzeczny - to długa piszczałka z systemem klapek i dźwigni. Powietrze wdmuchuje się przez umieszczony z boku otwór. Instrument ten wykonany jest z metalu, ale ze względu na budowę zalicza się do grupy instrumentów dętych drewnianych.

Wysłuchaj nagrań fletów.

R9rtEmEPaAPIo1
Ilustracja interaktywna przedstawia flet prosty. Na zdjęciu ukazany jest drewniany, podłużny instrument z ustnikiem i siedmioma otworami. Po zaznaczeniu kursorem myszy grafiki zostanie wyświetlona informacja dodatkowa oraz odtworzony utwór muzyczny na flet prosty.
Flet prosty, online-skills, CC BY 3.0
RJfA28MP06mc41
Ilustracja interaktywna przedstawia flet poprzeczny. Na zdjęciu ukazany jest metalowy, podłużny instrument z klapkami. Po zaznaczeniu kursorem myszy grafiki zostanie wyświetlona informacja dodatkowa oraz odtworzony utwór muzyczny na flet poprzeczny.
Flet poprzeczny, online-skills, CC BY 3.0
R1KVhm33m5hum1
Ilustracja interaktywna przedstawia flet piccolo. Na zdjęciu ukazany jest drewniany, podłużny instrument z metalowymi klapkami. Po zaznaczeniu kursorem myszy grafiki zostanie wyświetlona informacja dodatkowa oraz odtworzony utwór muzyczny na flet piccolo.
Flet piccolo, online-skills, CC BY 3.0
RWyBFYTfDg4e6
Utwór: Tico, ticoWykonawca: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Instrumenty wykorzystujące stroik podwójnyStroik podwójnystroik podwójny

  • Fagot - instrument muzyczny z grupy aerofonów stroikowych zbudowany z dwóch drewnianych rur połączonych u dołu. Nazwa pochodzi z języka włoskiego i oznacza wiązkę drewna.

  • Kontrafagot - basowa odmiana fagotu o niskim brzmieniu. Składa się trzech rur o łącznej długości ponad pięć metrów.

  • Rożek angielski - instrument muzyczny z grupy aerofonów stroikowych nieco dłuższy od oboju. Zakończony jest charakterystyczną kulistą czarą głosową.

  • Obój - to instrument muzyczny zaliczany do grupy aerofonów dwustroikowych. Długość tego instrumentu to około 60 cm.

RKhFndpj04U0j
Ilustracja interaktywna przedstawia fagot. Na zdjęciu ukazany jest drewniany, podłużny instrument złożony z dwóch połączonych w dolnej części rur oraz umieszczonego na wygiętej w kształcie litery S rurce ustnika. Po zaznaczeniu kursorem myszy grafiki zostanie wyświetlona informacja dodatkowa oraz odtworzony utwór muzyczny na fagot.
Fagot, online-skills, CC BY 3.0
R1QknOQlyVDLm
Ilustracja interaktywna przedstawia kontrafagot. Na zdjęciu ukazany jest drewniany, podłużny instrument składający się z poczwórnie złożonej rury z metalowymi klapkami i ustnikiem umieszczonym na wygiętej rurce. Po zaznaczeniu kursorem myszy grafiki zostanie wyświetlona informacja dodatkowa oraz odtworzony utwór muzyczny na kontrafagot.
Kontrafagot, online-skills, CC BY 3.0
RUa1hrs8R3rPa
Ilustracja interaktywna przedstawia rożek angielski. Na zdjęciu ukazany jest drewniany, podłużny instrument z metalowymi klapkami i ustnikiem umieszczonym na wygiętej rurce. Po zaznaczeniu kursorem myszy grafiki zostanie wyświetlona informacja dodatkowa oraz odtworzony utwór muzyczny na rożek angielski.
Rożek angielski, online-skills, CC BY 3.0
RRDgzVctaLQLd
Ilustracja interaktywna przedstawia obój. Na zdjęciu ukazany jest drewniany, podłużny instrument z metalowymi klapkami oraz cienkim, spłaszczonym ustnikiem. Po zaznaczeniu kursorem myszy grafiki zostanie wyświetlona informacja dodatkowa oraz odtworzony utwór muzyczny na obój.
Obój, online-skills, CC BY 3.0

Klarnet

Klarnet - instrument muzyczny z grupy aerofonów stroikowych z pojedynczym stroikiem. Jest to cylindryczna rura, zakończona nieco rozszerzoną czarą głosową. Tak jak obój, klarnet wyposażony jest w metalowe klapki, ale posiada inny niż w oboju stroik, umieszczony w płasko ściętym ustniku za pomocą metalowej obręczy zwanej ligaturą.

Wysłuchaj nagrania klarnetu.

R1WUKkyBzY1ID
Ilustracja interaktywna przedstawia klarnet. Na zdjęciu ukazany jest czarny, podłużny instrument rozszerzony na końcu z ustnikiem oraz metalowymi klapkami. Po zaznaczeniu kursorem myszy grafiki zostanie wyświetlona informacja dodatkowa oraz odtworzony utwór muzyczny na klarnet.
Klarnet, online-skills, CC BY 3.0
R1ILVAqI7U8Jd
Utwór: Duet na klarnet i fagot nr 3 B-durWykonawca: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Saksofony

Saksofon - to jeden z młodszych instrumentów muzycznych z grupy aerofonów stroikowych, skonstruowany został w pierwszej połowie XIX wieku przez Adolpha Saxa. Wykonany jest z metalu, ze względu na budowę należy do grupy instrumentów dętych drewnianych.

Wysłuchaj nagrań saksofonu.

R1RX5vGymGIZT
Ilustracja interaktywna przedstawia saksofon altowy. Na zdjęciu ukazany jest podłużny instrument w kolorze złotym, wygięty na kształt fajki z czarnym ustnikiem oraz metalowymi klapkami. Po zaznaczeniu kursorem myszy grafiki zostanie wyświetlona informacja dodatkowa oraz odtworzony utwór muzyczny na saksofon altowy.
Saksofon altowy, Wikipedia, CC BY-SA 4.0
RD7peIMpGRhZ9
Utwór: Night Club 1960Wykonawca: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
m7e4f4eb740dcc55b_0000000000201

Zadania

R6HtJNwSYfdrf
Ćwiczenie 1
Aerofony to nazwa instrumentów: Możliwe odpowiedzi: 1. strunowych, 2. smyczkowych, 3. dętych
Ćwiczenie 2
R1LWo4xlYilox
Ilustracja interaktywna - po kliknięciu kursorem myszy na grafikę przedstawiającą nuty, zostanie wyświetlona informacja dodatkowa oraz odtworzony utwór muzyczny.
R1e9FaYW5Bcgd
Polecenie do zadania brzmi: Wskaż, na którym instrumencie został odegrany powyższy dźwięk. Poniżej umieszczone do wyboru są trzy odpowiedzi. Należy wybrać prawidłową odpowiedź. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest klawisz „Sprawdź” służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania. W zadaniu wykorzystano grafiki: -saksofon jest to duży instrument w kolorze złotym; - obój, instrument jest czarny i posiada złote elementy; - fagot, instrument jest czarny z widocznymi srebrnymi elementami.
RufOpHO2pBIVb1
Ćwiczenie 3
Wybierz dowolne angielskie słówko ze słowniczka i zapytaj kolegę o jego znaczenie.
R1EXlAbeP0Lkx
Ćwiczenie 4
Stroik podwójny posiadają instrumenty: Możliwe odpowiedzi: 1. Klarnet, flet prosty, obój, 2. Saksofon, fagot, flet piccolo, 3. Kontrafagot, rożek angielski, obój
RVZOzffblOaI1
Ćwiczenie 5
Spośród przedstawionych definicji wybierz tą, która opisuje stroik pojedynczy: Możliwe odpowiedzi: 1. urządzenie służące do strojenia instrumentów, 2. pojedyncza płytka drewniana, część ustnika klarnetu i saksofonu, 3. drewniana piszczałka z jednym otworem
R1JSEJI34ARMO
Ćwiczenie 6
Polecenie do zadania brzmi: Zaznacz zdania prawdziwe. Poniżej umieszczone do wyboru są trzy odpowiedzi. Należy wybrać prawidłową odpowiedź. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest klawisz „Sprawdź” służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
R1Zw3S7TjHD3H1
Ćwiczenie 7
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem abstraktu.
R10FOmY9ZnPv0
Ćwiczenie 8
Do podanych opisów dopasuj odpowiednią nazwę instrumentu: Saksofon Możliwe odpowiedzi: 1. Jest nieco dłuższy od oboju. Zakończony jest charakterystyczną kulistą czarą głosową., 2. To długa piszczałka z systemem klapek i dźwigni. Powietrze wdmuchuje się przez umieszczony z boku otwór. Instrument ten wykonany jest z metalu, ale ze względu na budowę zalicza się do grupy instrumentów dętych drewnianych., 3. Jest odmianą fagotu o niskim brzmieniu. Składa się trzech rur o łącznej długości ponad pięć metrów., 4. To jeden z młodszych instrumentów, skonstruowany został w pierwszej połowie XIX wieku przez Adolpha Saxa. Wykonany jest z metalu, ze względu na budowę należy do grupy instrumentów dętych drewnianych., 5. Jest jednym z najstarszych instrumentów dętych drewnianych. To drewniana lub plastikowa piszczałka z otworami. Podczas gry zakrywa się je palcami., 6. Jest zbudowany z dwóch drewnianych rur połączonych u dołu. Nazwa pochodzi z języka włoskiego i oznacza wiązkę drewna. Flet poprzeczny Możliwe odpowiedzi: 1. Jest nieco dłuższy od oboju. Zakończony jest charakterystyczną kulistą czarą głosową., 2. To długa piszczałka z systemem klapek i dźwigni. Powietrze wdmuchuje się przez umieszczony z boku otwór. Instrument ten wykonany jest z metalu, ale ze względu na budowę zalicza się do grupy instrumentów dętych drewnianych., 3. Jest odmianą fagotu o niskim brzmieniu. Składa się trzech rur o łącznej długości ponad pięć metrów., 4. To jeden z młodszych instrumentów, skonstruowany został w pierwszej połowie XIX wieku przez Adolpha Saxa. Wykonany jest z metalu, ze względu na budowę należy do grupy instrumentów dętych drewnianych., 5. Jest jednym z najstarszych instrumentów dętych drewnianych. To drewniana lub plastikowa piszczałka z otworami. Podczas gry zakrywa się je palcami., 6. Jest zbudowany z dwóch drewnianych rur połączonych u dołu. Nazwa pochodzi z języka włoskiego i oznacza wiązkę drewna. Flet prosty Możliwe odpowiedzi: 1. Jest nieco dłuższy od oboju. Zakończony jest charakterystyczną kulistą czarą głosową., 2. To długa piszczałka z systemem klapek i dźwigni. Powietrze wdmuchuje się przez umieszczony z boku otwór. Instrument ten wykonany jest z metalu, ale ze względu na budowę zalicza się do grupy instrumentów dętych drewnianych., 3. Jest odmianą fagotu o niskim brzmieniu. Składa się trzech rur o łącznej długości ponad pięć metrów., 4. To jeden z młodszych instrumentów, skonstruowany został w pierwszej połowie XIX wieku przez Adolpha Saxa. Wykonany jest z metalu, ze względu na budowę należy do grupy instrumentów dętych drewnianych., 5. Jest jednym z najstarszych instrumentów dętych drewnianych. To drewniana lub plastikowa piszczałka z otworami. Podczas gry zakrywa się je palcami., 6. Jest zbudowany z dwóch drewnianych rur połączonych u dołu. Nazwa pochodzi z języka włoskiego i oznacza wiązkę drewna. Kontrafagot Możliwe odpowiedzi: 1. Jest nieco dłuższy od oboju. Zakończony jest charakterystyczną kulistą czarą głosową., 2. To długa piszczałka z systemem klapek i dźwigni. Powietrze wdmuchuje się przez umieszczony z boku otwór. Instrument ten wykonany jest z metalu, ale ze względu na budowę zalicza się do grupy instrumentów dętych drewnianych., 3. Jest odmianą fagotu o niskim brzmieniu. Składa się trzech rur o łącznej długości ponad pięć metrów., 4. To jeden z młodszych instrumentów, skonstruowany został w pierwszej połowie XIX wieku przez Adolpha Saxa. Wykonany jest z metalu, ze względu na budowę należy do grupy instrumentów dętych drewnianych., 5. Jest jednym z najstarszych instrumentów dętych drewnianych. To drewniana lub plastikowa piszczałka z otworami. Podczas gry zakrywa się je palcami., 6. Jest zbudowany z dwóch drewnianych rur połączonych u dołu. Nazwa pochodzi z języka włoskiego i oznacza wiązkę drewna. Rożek angielski Możliwe odpowiedzi: 1. Jest nieco dłuższy od oboju. Zakończony jest charakterystyczną kulistą czarą głosową., 2. To długa piszczałka z systemem klapek i dźwigni. Powietrze wdmuchuje się przez umieszczony z boku otwór. Instrument ten wykonany jest z metalu, ale ze względu na budowę zalicza się do grupy instrumentów dętych drewnianych., 3. Jest odmianą fagotu o niskim brzmieniu. Składa się trzech rur o łącznej długości ponad pięć metrów., 4. To jeden z młodszych instrumentów, skonstruowany został w pierwszej połowie XIX wieku przez Adolpha Saxa. Wykonany jest z metalu, ze względu na budowę należy do grupy instrumentów dętych drewnianych., 5. Jest jednym z najstarszych instrumentów dętych drewnianych. To drewniana lub plastikowa piszczałka z otworami. Podczas gry zakrywa się je palcami., 6. Jest zbudowany z dwóch drewnianych rur połączonych u dołu. Nazwa pochodzi z języka włoskiego i oznacza wiązkę drewna. Fagot Możliwe odpowiedzi: 1. Jest nieco dłuższy od oboju. Zakończony jest charakterystyczną kulistą czarą głosową., 2. To długa piszczałka z systemem klapek i dźwigni. Powietrze wdmuchuje się przez umieszczony z boku otwór. Instrument ten wykonany jest z metalu, ale ze względu na budowę zalicza się do grupy instrumentów dętych drewnianych., 3. Jest odmianą fagotu o niskim brzmieniu. Składa się trzech rur o łącznej długości ponad pięć metrów., 4. To jeden z młodszych instrumentów, skonstruowany został w pierwszej połowie XIX wieku przez Adolpha Saxa. Wykonany jest z metalu, ze względu na budowę należy do grupy instrumentów dętych drewnianych., 5. Jest jednym z najstarszych instrumentów dętych drewnianych. To drewniana lub plastikowa piszczałka z otworami. Podczas gry zakrywa się je palcami., 6. Jest zbudowany z dwóch drewnianych rur połączonych u dołu. Nazwa pochodzi z języka włoskiego i oznacza wiązkę drewna.
Polecenie 1

W zamierzchłych czasach ludzie budowali prymitywne piszczałki z muszli, kości i rogów zwierząt, a także z łodyg roślin, na przykład trzciny. Z biegiem czasu udoskonalano konstrukcję instrumentów dętych. Wykorzystując wiedzę poznaną na dzisiejszej lekcji wykonaj w domu instrument dęty.

m7e4f4eb740dcc55b_0000000000240

Słownik pojęć

Aerofony
Aerofony

grupa instrumentów muzycznych (instrumenty dęte), w których źródłem dźwięku jest drgający słup powietrza, pobudzony odpowiednim zadęciem.

Duet
Duet

zespół złożony z dwóch wykonawców.

Instrumenty dęte
Instrumenty dęte

grupa instrumentów, w których źródłem dźwięku jest drgające powietrze wdmuchiwane do korpusu.

Instrumenty perkusyjne
Instrumenty perkusyjne

grupa instrumentów, w których źródłem dźwięku są drgania całości bądź części instrumentu, wywołane uderzeniem odpowiedniej części instrumentu pałką, szczotką, dłonią lub potrząsaniem całego instrumentu.

Instrumenty strunowe
Instrumenty strunowe

grupa instrumentów, w których źródłem dźwięku są drgania strun.

Kwartet
Kwartet

zespół wokalny lub instrumentalny złożony z czterech wykonawców.

Stroik
Stroik

element instrumentu muzycznego służący do wprowadzania w drganie słupa powietrza zawartego wewnątrz instrumentu lub rezonatora.

Stroik podwójny
Stroik podwójny

dwie cienkie płytki o kształcie łopatkowym, w szerszej części płaskie i stykające się krawędziami, w węższej wklęsłe i tworzące rurkę. Płytki połączone są na stałe w węższej części. Stosowany np. w fagocie, oboju.

Stroik pojedynczy
Stroik pojedynczy

prostokątna cienka płytka przytwierdzana jednym końcem do spodu ustnika. Krawędź wolnego końca stroika kryjącego znajduje się w zakończeniu dzioba i wyoblona jest odwzorowując jego kształt. Stosowany np. w klarnecie i saksofonie.

Trio
Trio

zespół instrumentalny złożony z trzech instrumentalistów.

Wentyle
Wentyle

przyciski w instrumentach dętych służące do zmiany wysokości dźwięku.

Zadęcie
Zadęcie

sposób wydobywania dźwięku w instrumentach dętych.

Słownik pojęć opracowano na podstawie:

sjp.pwn.pl

Słownik muzyki, pod red. W. Marchwicy, Zielona Sowa, Warszawa 2006

m7e4f4eb740dcc55b_0000000000243

Biblioteka muzyczna

R9rtEmEPaAPIo1
Ilustracja interaktywna przedstawia flet prosty. Na zdjęciu ukazany jest drewniany, podłużny instrument z ustnikiem i siedmioma otworami. Po zaznaczeniu kursorem myszy grafiki zostanie wyświetlona informacja dodatkowa oraz odtworzony utwór muzyczny na flet prosty.
Flet prosty, online-skills, CC BY 3.0
RJfA28MP06mc41
Ilustracja interaktywna przedstawia flet poprzeczny. Na zdjęciu ukazany jest metalowy, podłużny instrument z klapkami. Po zaznaczeniu kursorem myszy grafiki zostanie wyświetlona informacja dodatkowa oraz odtworzony utwór muzyczny na flet poprzeczny.
Flet poprzeczny, online-skills, CC BY 3.0
R1KVhm33m5hum1
Ilustracja interaktywna przedstawia flet piccolo. Na zdjęciu ukazany jest drewniany, podłużny instrument z metalowymi klapkami. Po zaznaczeniu kursorem myszy grafiki zostanie wyświetlona informacja dodatkowa oraz odtworzony utwór muzyczny na flet piccolo.
Flet piccolo, online-skills, CC BY 3.0
RWyBFYTfDg4e6
Utwór: Tico, ticoWykonawca: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
RKhFndpj04U0j
Ilustracja interaktywna przedstawia fagot. Na zdjęciu ukazany jest drewniany, podłużny instrument złożony z dwóch połączonych w dolnej części rur oraz umieszczonego na wygiętej w kształcie litery S rurce ustnika. Po zaznaczeniu kursorem myszy grafiki zostanie wyświetlona informacja dodatkowa oraz odtworzony utwór muzyczny na fagot.
Fagot, online-skills, CC BY 3.0
R1QknOQlyVDLm
Ilustracja interaktywna przedstawia kontrafagot. Na zdjęciu ukazany jest drewniany, podłużny instrument składający się z poczwórnie złożonej rury z metalowymi klapkami i ustnikiem umieszczonym na wygiętej rurce. Po zaznaczeniu kursorem myszy grafiki zostanie wyświetlona informacja dodatkowa oraz odtworzony utwór muzyczny na kontrafagot.
Kontrafagot, online-skills, CC BY 3.0
RUa1hrs8R3rPa1
Ilustracja interaktywna przedstawia rożek angielski. Na zdjęciu ukazany jest drewniany, podłużny instrument z metalowymi klapkami i ustnikiem umieszczonym na wygiętej rurce. Po zaznaczeniu kursorem myszy grafiki zostanie wyświetlona informacja dodatkowa oraz odtworzony utwór muzyczny na rożek angielski.
Rożek angielski, online-skills, CC BY 3.0
R1ILVAqI7U8Jd
Utwór: Duet na klarnet i fagot nr 3 B-durWykonawca: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
R1WUKkyBzY1ID
Ilustracja interaktywna przedstawia klarnet. Na zdjęciu ukazany jest czarny, podłużny instrument rozszerzony na końcu z ustnikiem oraz metalowymi klapkami. Po zaznaczeniu kursorem myszy grafiki zostanie wyświetlona informacja dodatkowa oraz odtworzony utwór muzyczny na klarnet.
Klarnet, online-skills, CC BY 3.0
R1RX5vGymGIZT1
Ilustracja interaktywna przedstawia saksofon altowy. Na zdjęciu ukazany jest podłużny instrument w kolorze złotym, wygięty na kształt fajki z czarnym ustnikiem oraz metalowymi klapkami. Po zaznaczeniu kursorem myszy grafiki zostanie wyświetlona informacja dodatkowa oraz odtworzony utwór muzyczny na saksofon altowy.
Saksofon altowy, Wikipedia, CC BY-SA 4.0
RD7peIMpGRhZ9
Utwór: Night Club 1960Wykonawca: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Bibliografia

Encyklopedia muzyczna PWM, pod red. E. Dziębowskiej, PWM, Kraków 1998

Mieczysław Drobner, Instrumentoznawstwo i akustyka, PWM, Kraków 1997

Słownik muzyki, pod red. W. Marchwicy, Zielona Sowa, Warszawa 2006

m7e4f4eb740dcc55b_0000000000280
Zgłoś problem