Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Do określenia wielkości danych, które mogą się zmieścić na nośnikach danych lub w Pamięci RAM, stosuje się jednostki pojemności, takie jak: bajty, kilobajty, megabajty, gigabajty, terabajty. Pojemności pamięci są określane w systemie dwójkowym, a nie dziesiętnym. Podstawą systemu dwójkowego jest liczba 2. Jednostki pojemności pamięci można obliczyć według następujących wzorów.
1 bajt [B] = 8 bitów [b]
1 kilobajt [KB] = 210 bajtów = 1024 bajty [B]
1 megabajt [MB] = 210 kilobajtów = 1024 kilobajty [kB]
1 gigabajt [GB] = 210 megabajtów = 1024 megabajty [MB]
1 terabajt[TB] = 210 gigabajtów = 1024 gigabajtów [GB]

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2

W edytorze tekstu narysuj tabelę według poniższego wzoru. Wyszukaj informacje na temat pojemności tych pamięci i na ich podstawie uzupełnij tabelę.