Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Udostępnij materiał Zapisz jako PDF
RNp6fGsBFKOj711
okładka - farby talent Źródło: pixabay, licencja: CC 0.
pixabay, licencja: CC 0
Ćwiczenie 1

Co oznacza dla was słowo „talent”? Jakie talenty można mieć? Kto, waszym zdaniem, jest szczególnie utalentowany? Czy wy macie jakieś talenty? Porozmawiajcie.

Ćwiczenie 2

Co lubisz robić? Co potrafisz robić dobrze? Czy możesz to nazwać talentem? Przygotuj krótką „reklamę” swoich umiejętności.

Ćwiczenie 3

Wyobraź sobie sytuację: otrzymujesz od rodziców sztalugi, farby, pędzle i blok. Co robisz z tym prezentem? Malujesz obrazy czy oddajesz przybory komuś innemu? Napisz odpowiedź i uzasadnij ją.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 4

Przyjrzyj się ilustracji. Jak sądzisz, co robią przedstawione na niej postacie? Opowiedz prawdopodobną historię, która została na niej zaprezentowana.

ROqYo08YuwyV81
Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5

Przeczytaj „Przypowieść o talentach”. Zwróć uwagę na to, jak rozumiane jest w tekście słowo „talent”.

Przypowieść o talentach. Ewangelia wg św. Mateusza, rozdz. 25, w. 14‑30
Przypowieść o talentach. Ewangelia wg św. Mateusza, rozdz. 25, w. 14‑30

Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentówj0000008PAB6v21_000tp001talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.

Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.

Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana”.

Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: „Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana”.

Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność”.

Odrzekł mu pan jego: „Sługo zły i gnuśnyj0000008PAB6v21_000tp002gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.

j0000008PAB6v21_00000_BIB_001Przypowieść o talentach. Ewangelia wg św. Mateusza, rozdz. 25, w. 14-30, [w:] , Biblia Tysiąclecia, Poznań 2003.
Ćwiczenie 6

Przedstaw krótko sytuację opisaną w „Przypowieści o talentach”. Czy twoja historia, opowiedziana na podstawie sceny z ilustracji, była podobna?

Ćwiczenie 7

Wyjaśnij, co oznacza w przypowieści słowo „talent”. Zapisz odpowiedź.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 8

Zastanów się, od czego zależało, ile talentów otrzymał każdy ze sług?

1
Ćwiczenie 9

Przeanalizuj postępowanie sług, odpowiadając na pytania i zapisując odpowiedzi w odpowiednich rubrykach.

R1TJQxwNgjGeP11
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10

Porozmawiajcie, odpowiadając na pytania:

  • Czego uczy „Przypowieść o talentach”?

  • Czy nasze codzienne zachowania przypominają postępowanie przedstawionych w przypowieści sług? W jakich sytuacjach?

  • Czy mądrość płynącą z przypowieści można odnieść do postępowania z talentami we współczesnym rozumieniu tego słowa?

Ćwiczenie 11

Napisz konkretne wskazówki, jak powinniśmy postępować z naszymi talentami.

uzupełnij treść
j0000008PAB6v21_000tp001
j0000008PAB6v21_000tp002