Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Smutek to część życia Smutek to część życia Źródło: licencja: CC 0.
Smutek to część życia
licencja: CC 0
Ćwiczenie 1

Przeczytaj wiersz Anny Kamieńskiej. Zwróć uwagę na nastrój utworu.

Anna Kamieńska Widok z gór

Góry nad wodą klęczą jak praczki,
Pełzną owieczki – białe robaczki,
Młoda kobieta gałązki ścina,
Śpiewu jej pełna dolina.
Wśród łąk zielonych stoi staruszek,
Bije o ziemię urodzaj gruszek,
Chronią się dzieci w tarnin wirydarz,
Krzyczą: „Kominiarz, co mi dasz!”.
Wtem chmura cienia chleb ziemi kraje,
Listek listkowi krople podaje
I mały deszczyk poszedł ukośnie,
Zapłakał chłopczyk żałośnie.
Migoce rosa na pajęczynie,
Śpieszą się grabie na koniczynie,
W godzinie smutku nic mi nie trzeba.
Tę trochę ziemi i nieba.

Anna Kamieńska, Widok z gór, [w:] tejże, Wiersze dla dzieci, Wrocław 2000.
Ćwiczenie 2

O jakich emocjach mówi podmiot liryczny w wierszu?

 • Narysuj emotikon ilustrujący emocje podmiotu lirycznego.

 • Wokół rysunku zanotuj nazwy emocji.

Ćwiczenie 3

Co wpływa na poprawę nastroju podmiotu lirycznego? Nazwij obrazy poetyckie.

Ćwiczenie 4

Odpowiedzcie na pytania:

 • Grupa I: Operatorzy kamery
  Z jakiej perspektywy podmiot liryczny obserwuje świat?
  Naszkicujcie perspektywę widzenia podmiotu lirycznego.

 • Grupa II: Artyści
  W jaki sposób poeta opisuje świat?

Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 7

Wymień wyrazy dźwiękonaśladowcze z wiersza.

Ćwiczenie 8

Zbadaj rytm wiersza.

 • Policz strofy w wierszu „Widok z gór”.

 • Policz sylaby w każdym wersie. Jaką regularność daje się zauważyć?

Ćwiczenie 9
Ćwiczenie 10

Wyjaśnij sens dwóch ostatnich wersów wiersza.

Ćwiczenie 11

Odpowiedz w poetycki sposób na pytanie, czego ci potrzeba najbardziej, kiedy ci smutno.

Ćwiczenie 12

Zrób zdjęcie krajobrazu lub jego elementu z zastosowaniem perspektywy: żabiej, ptasiej lub żyrafiej.
Fotografuj z różnych punktów widzenia.