Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Przedstaw w prezentacji multimedialnej jaki zawód chcesz wykonywać w przyszłości. Twoja prezentacja powinna odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ten zawód najbardziej cię zainteresował.

W celu zrealizowania zadania wykonaj następujące czynności:

 1. W zasobach sieci Internet wyszukaj najważniejsze informacje na temat wybranego przez ciebie zawodu. Zapisz je na swoim komputerze.

 2. Wybierz ze swoich zasobów lub wykonaj zdjęcia osób, prezentujących różne grupy zawodowe. Zadbaj o prawidłowe kadrowanie. Możesz skorzystać z zasobów internetowych, lecz pamiętaj o prawie autorskim. Grafikę zmodyfikuj według własnego uznania.

 3. W programie do tworzenia prezentacji:

 • zaprojektuj strukturę prezentacji,

 • rozmieść na slajdach przygotowaną grafikę,

 • wprowadź niezbędny tekst uzasadniający wybór określonego zawodu,

 • rozmieść wszystkie elementy zachowując zasady dobrze skomponowanego obrazu,

 • zastosuj wybrane animacje wejścia elementów na slajd,

 • dobierz przejścia slajdów,

 • zapisz prezentację w wybranej lokalizacji na dysku swojego komputera.

 1. Przygotuj się do zaprezentowania swojej pracy. Przed wystąpieniem, sprawdź, czy wszystkie potrzebne urządzenia zostały podłączone do komputera.

Do wykonania projektu potrzebujesz:

 • urządzenie rejestrujące obraz (aparat fotograficzny, tablet lub smartfon);

 • stanowisko komputerowe wyposażone w program do obróbki grafiki rastrowej i program do tworzenia prezentacji multimedialnej;

 • ekran i rzutnik w momencie prezentacji wykonanej pracy.

Wykonanie projektu przyczyni się do doskonalenia twoich umiejętności w zakresie: