Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Pamiętaj, że nie wystarczy posiadanie odpowiedniego sprzętu fotograficznego, aby wykonać wartościową, piękną fotografię. Musisz pamiętać o kilku zasadach komponowania uchwyconego w aparacie obrazu.
Kompozycja obrazu fotografowanego lub tworzonego przez rysownika, czy malarza, jest niezwykle ważnym elementem w przekazie autora. Nie bez znaczenia dla odbiorcy jest ułożenie poszczególnych elementów na obrazie, tworzących właśnie jego kompozycję.
Marek Waśkiel, znany fotografik, dziennikarz i podróżnik, twierdzi, iż „kompozycja i kolor są rodzajem języków, za pomocą których fotograf komunikuje się z osobą oglądającą zdjęcie”. Kompozycja jest więc procesem składania elementów obrazu w sposób uporządkowany i celowy w jeden obraz (compono – składam).

Sposób, w jaki przedstawimy fotografowany temat, zależy od wielu czynników. Inaczej prezentowane są portrety, martwa natura i pejzaże fotografowane w czasie wakacji. Te ostatnie mogą prezentować zarówno wielkomiejskie zabytki architektury, jak również przepiękne nadmorskie plaże. W zależności od obiektu, który chcesz sfotografować, możesz zastosować jeden z trzech kadrów:

  • pionowy prostokątny,
  • poziomy prostokątny,
  • środkowy (kwadratowy).
Ćwiczenie 1

Przypatrz się trzem prezentowanym zdjęciom i przyporządkuj je trzem kadrom: pionowemu, prostokątnemu, środkowemu.

Kliknij na odpowiednią nazwę kadru i zapoznaj się z jego opisem.
Kadr poziomy
Kadr pionowy
Kadr środkowy

Ćwiczenie 2

Zwróć uwagę na jeszcze jeden podział kompozycji. Przyporządkuj zdjęcia do następujących kompozycji: otwartej i zamkniętej.

Kliknij na nazwę kadru i odczytaj, czym charakteryzuje się dana kompozycja:
Kompozycja zamknięta
Kompozycja otwarta

Zwróć uwagę jakie znaczenie w fotografii odgrywa linia. Obejrzyj pokaz i przeczytaj o znaczeniu linii w fotografii.

Mocne punkty kompozycji
Robiąc zdjęcie, pamiętaj, że niezwykle istotne jest ułożenie najważniejszych obiektów (plam) w kadrze obrazu, tak aby wywierały na odbiorcę największy wpływ. Miejsca ułożenia najważniejszych elementów na obrazie wyznaczane są za pomocą tzw. „złotego podziału” oraz dzięki stosowaniu „zasady trójpodziału”.

Ćwiczenie 3

Przyjrzyj się następującym fotografiom. Zwróć uwagę na elementy, które są na niej szczególnie ważne. Możesz zmienić ich położenie, korzystając z interaktywnych możliwości ćwiczenia. Który efekt wydaje ci się najlepszy? Przeczytaj o właściwym kadrowaniu istotnych elementów na fotografii.

Zasada trójpodziału
Fotografowie uprościli metodę wyznaczania mocnych punktów. Zastosowali w tym celu trójpodział kadru.
Boki prostokąta zostały podzielone na trzy odcinki i połączone liniami. Miejsca przecięć wyznaczają mocne punkty obrazu, w których należy umieścić główny motyw zdjęcia. Zwróć uwagę, może w twoim aparacie cyfrowym uda ci się wywołać tę funkcję i zobaczysz charakterystyczne linie trójpodziału na wyświetlaczu.

Linie poziome to dobre miejsce do umieszczenia np. linii horyzontu na zdjęciu. Jeśli chcesz zwrócić uwagę widza na niebo, linie horyzontu należy umieścić na dolnej linii. Jeśli bardziej znacząca jest dla ciebie dolna część zdjęcia (góry, las, morskie fale), linie horyzontu należy umieścić w górnej linii. Wówczas zdjęcie staje się bardziej atrakcyjne, niż w przypadku przecięcia linii horyzontu w połowie.