Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Staraj się do zamieszczonych na stronach WWW informacji nie podchodzić bezkrytycznie. Jak już wiesz, każdy internauta jest narażony na kontakt z treściami zamieszczanymi na stronach WWW, z którymi nie chciałby mieć do czynienia, np.:

  • treści nawołujące do przemocy,

  • treści nawołujące popełniania przestępstw,

  • treści pochwalające dyskryminację rasową.

Innego rodzaju zagrożeniem dla ciebie ze strony przestępców korzystających z Internetu, to możliwość nawiązania kontaktu z oszustami i naciągaczami. Pamiętaj, że Internet to miejsce często wykorzystywane do działań niezgodnych z prawem. Nawiązując kontakt za pośrednictwem Internetu możesz stać się uczestnikiem zdarzeń mających niemiłe konsekwencje prawne. Mogą one mieć związek:

  • z nielegalną wymianą plików muzycznych,

  • z pobieraniem nielegalnego oprogramowania,

  • z rozsyłaniem wirusów.

Oto trzy rady, do których powinieneś się stosować.

  1. Jeśli planujesz spotkanie z kimś, kogo znasz z Internetu, to powiedz o tym rodzicom.

  2. Jeśli otrzymasz informację wprawiającą cię w zakłopotanie, to powiedz o tym swoim bliskim.

  3. Bądź ostrożny wobec tych, którzy zbyt dużo chcą się dowiedzieć o tobie (np. poznać twoje nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania).

Ćwiczenie 1

Które z poniższych zdarzeń sugeruje, że autor strony może mieć złe zamiary (lub ktoś przejął jego stronę)?