Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia pracy na platformie jest logowanie.

Login i hasło można pobrać z Systemu Informacji Oświatowej lub wygenerować samodzielnie rejestrując się w systemie. W tej części poradnika opiszemy obie metody.

Pobieranie danych do logowania z Systemu Informacji Oświatowej

Rxhn7XrORA7hd1

O ile nie otrzymamy danych do logowania w inny sposób (np. od dyrektora szkoły), loginy i hasła do platformy można samodzielnie pobrać ze Strefy Pracownika Systemu Informacji Oświatowej, czyli ze strony https://strefa.ksdo.gov.pl/.

Po zalogowaniu należy wybrać w menu zakładkę Raporty, a następnie Raporty SIO2 rok 2019/2020.

W kolejnym kroku pojawi się zestawienie dostępów do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, czyli portalu epodreczniki.pl.

RtVAo8Kx7QYhK
Zestawienie dostępów do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

W załączonym pliku znajdują się dane uczniów i nauczycieli. W kolumnie Nazwa użytkownika znajduje się login, a w kolumnie Hasło hasło do platformy.

Pamiętaj aby przekazywać dane do logowania każdemu nauczycielowi / uczniowi osobno, z uwzględnieniem bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.

R1Ou2B1YP0FVI
Widok raportu z danymi do logowania.

Logowanie do platformy

Aby zalogować się do systemu, klikamy przycisk Zaloguj się w prawym, górnym rogu.

R1ZDuyzrwknOv
Przycisk logowania w prawym, górnym rogu.

Następnie w wyświetlonym formularzu wpisujemy otrzymane dane do logowania i zatwierdzamy klikając na Zaloguj.

Rlmtv2RudwA7e
Ważne!

Wpisując hasło podczas logowania, należy zwrócić szczególną uwagę, aby je dokładnie przepisać lub po prostu skopiować. Wielkość liter ma znaczenie.

Konto założone samodzielnie na platformie, przez formularz rejestracyjny, nie jest tym samym kontem, do którego zalogujemy się w oparciu o dane z SIO. Jeśli spróbujemy użyć tego samego adresu e‑mail w obu kontach, system zapyta nas, czy przeprowadzić procedurę ich połączenia.

Nauczyciel może mieć zatem dwa konta: założone samodzielnie i wygenerowane przez SIO i, o ile nie wpisze w nich tego samego adresu e‑mail, będą one funkcjonować niezależnie.

Tylko konto, do którego logujemy się w oparciu o dane z SIO pozwala importować do platformy klasy z naszej szkoły.

Samodzielna rejestracja

Aby zarejestrować nowe konto nauczyciela, niezależne od konta utworzonego na podstawie danych z SIO, klikamy przycisk Zaloguj się, a następnie w wyświetlonym formularzu opcję Zarejestruj się. Procedurę ukazuje poniższy film.

https://youtu.be/aMotCJJGD3Q

W kolejnych krokach uzupełniamy formularz z danymi, a system wysyła nam e‑mailem link do aktywacji konta i prosi o ustawienie hasła. Po zakończeniu procedury można zacząć wybierać materiały i udostępniać je uczniom. O tym piszemy w dalszej części poradnika.