Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Udostępnij materiał Zapisz jako PDF

Wyszukane przez nas materiały możemy zapisać w swoim profilu, jako ulubione albo udostępnić uczniom. Poniższy film prezentuje różne metody udostępniania materiałów.

https://www.youtube.com/watch?v=_V4v6chmLdo
Ważne!

Niektóre ćwiczenia ze starszych e‑podręczników, nie były przystosowane do współpracy online. System wyświetla informację na ten temat podczas udostępniania materiałów, przy poszczególnych elementach interaktywnych. Trwają prace edycyjne, aby wyeliminować wszystkie takie przypadki. Do tej pory, ćwiczenia oznaczone jako niedostosowane do współpracy online, będą widoczne po udostępnieniu w panelu ucznia, uczeń będzie mógł je rozwiązać i sprawdzić prawidłową odpowiedź, ale jego wyniki nie będą wyświetlały się w raportach nauczyciela.

Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej mają wyłączoną opcję udostępniania zadań. Praca zdalna z uczniami klas 1‑3 powinna opierać się przede wszystkim na zabawie, prezentacji materiału online przez aplikacje, w małych grupach (maks. 4‑5 uczniów), podczas krótszych sesji, a także szerszej współpracy z rodzicami. Zadaniem rodziców i nauczycieli jest przede wszystkim motywowanie i odpowiadanie na pytania dzieci, rodzące się podczas zabawy z materiałem. Nauczyciele i rodzice mogą skorzystać z umieszczonych w górnej części ekranu podręczników poleceń uzupełniających i planu zajęć.

R11RPIc9pOH1k
R70BBgCWRomtC

Skuteczne może być ustalenie z rodzicami celów dnia i/lub tygodnia, umówienie codziennych konsultacji online, poprzez aplikacje. Warto wykorzystać funkcję współdzielenia pulpitu, i to zarówno do prezentacji materiału, jak i przełączania się na komputery uczniów, aby rozwiązywali zadania na oczach nauczyciela i rówieśników.

Import klas

Podobnie jak samodzielnie utworzonym grupom, materiały można udostępniać klasom zaimportowanym z Systemu Informacji Oświatowej. W tym celu musimy się upewnić, że jesteśmy zalogowani na konto w oparciu o dane wygenerowane w SIO, a nie konto, które utworzyliśmy samodzielnie, rejestrując się w portalu. W tym drugim przypadku, nie będzie widoczny przycisk do importu klas.

Poniższy film prezentuje procedurę importu klas.

https://youtu.be/au_CuoTIn3g

Udostępnianie materiału klasom przebiega analogicznie do udostępniania materiału grupom. Zatem po zaimportowaniu klas, wyszukujemy materiał dla uczniów i przy pomocy ikony strzałki udostępniamy wybranym klasom.

Ważne!

Nauczyciel nie ma uprawnień do zmiany danych uczniów w klasie. Jeśli dane zaimportowane z SIO są nieaktualne, np. brakuje jakiegoś ucznia, zanim zostaną zaktualizowane przez dyrektora i będzie je można ponownie zaimportować (aktualizacja może potrwać kilka dni), wystarczy stworzyć dodatkową grupę i udostępnić materiał zarówno wybranej klasie, jak i dodatkowej grupie.