Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Kwiat bzu Kwiat bzu Źródło: licencja: CC 0.
Kwiat bzu
licencja: CC 0
Ćwiczenie 1
licencja: CC 0
Ćwiczenie 2

Zgromadźcie słownictwo, którego użyjecie w dalszej kolejności do opisu kwiatów bzu. Pracujcie metodą mapy myśli, pamiętając o wszystkich częściach krzewu, zapachu, kształcie, kolorach i okresie kwitnienia.

Ćwiczenie 3

Przeczytaj wiersz Juliana Tuwima. Zwróć uwagę na to, jakie głoski zostały nagromadzone w tym utworze.

Julian Tuwim Rwanie bzu

Narwali bzu, naszarpali,
Nadarli go, natargali,
Nanieśli świeżego, mokrego,
Białego i tego bzowego.

Liści tam – rwetes, olśnienie,
Kwiecia – gąszcz, zatrzęsienie,
Pachnie kropliste po uszy
I ptak się gdzieś zawieruszył.

Jak rwali zacietrzewieni
W rozgardiaszu zieleni,
To się narwany więzień
Wtrzepotał, wplątał w gałęzie.

Śmiechem się bez zanosi:
A kto cię tutaj prosił?
A on, zieleń śpiewając,
Zarośla ćwierkiem zrosił.

Głowę w bzy – na stracenie,
W szalejące więzienie,
W zapach, w perły i dreszcze!
Rwijcie, nieście mi jeszcze!

Julian Tuwim, Rwanie bzu, [w:] tegoż, Wiersze zebrane, t. 2, Warszawa 1975, s. 226.
Ćwiczenie 4

Kto i o kim mówi w wierszu? Zastanów się i zapisz notatkę na ten temat tutaj lub w zeszycie.

Ćwiczenie 5

Jaki jest nastrój wiersza? Jakie uczucia w tobie wywołuje? Zastanów się i zapisz notatkę na ten temat tutaj lub w zeszycie.

Ćwiczenie 6

Pomyśl i powiedz, jakie dwa znaczenia ma w wierszu słowo narwany. Porównaj wyrażenie narwany beznarwany więzień. Jak je rozumiesz?

Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8

Grupa I Sposób zrywania bzu

  • Wypiszcie czasowniki z pierwszej zwrotki. Podkreślcie powtarzające się sylaby. Zaznaczcie powtarzającą się spółgłoskę.

  • Sformułujcie wniosek, odpowiadając na pytania: Czemu służy powtarzanie tej samej głoski i nagromadzenie czasowników nazywających ruch?

Grupa II Niespodziewana sytuacja
Na podstawie informacji zawartych w wierszu napiszcie krótką notatkę prasową pt. „Narwany więzień”.

Grupa III Środki stylistyczne
Podajcie przykłady trzech środków stylistycznych użytych w wierszu.

Grupa IV Postać mówiąca
Zacytujcie wers, w którym ujawniają się uczucia postaci mówiącej. Opiszcie charakter tej postaci.

Grupa V Nastrój
Opiszcie nastrój wiersza, cytując fragmenty tekstu.

Grupa VI Nowe słowa
Wypiszcie z wiersza „Rwanie bzu” wyrazy, które spotkać można w poezji, a nie w codziennej rozmowie.