Wydrukuj Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał Zapisz jako PDF
RkNY8xfwfzD3w1
Kwiat bzu Kwiat bzu Źródło: licencja: CC 0.
Kwiat bzu
licencja: CC 0
Ćwiczenie 1
R1d5Iz7X92aDl1
zadanie interaktywne
licencja: CC 0
Ćwiczenie 2

Zgromadźcie słownictwo, którego użyjecie w dalszej kolejności do opisu kwiatów bzu. Pracujcie metodą mapy myśli, pamiętając o wszystkich częściach krzewu, zapachu, kształcie, kolorach i okresie kwitnienia.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 3

Przeczytaj wiersz Juliana Tuwima. Zwróć uwagę na to, jakie głoski zostały nagromadzone w tym utworze.

Rwanie bzuJulian Tuwim
Julian Tuwim Rwanie bzu

Narwali bzu, naszarpali,
Nadarli go, natargali,
Nanieśli świeżego, mokrego,
Białego i tego bzowego.

Liści tam – rwetesj0000008WFB5v22_000tp001rwetes, olśnienie,
Kwiecia – gąszcz, zatrzęsienie,
Pachnie kropliste po uszy
I ptak się gdzieś zawieruszyłj0000008WFB5v22_000tp002zawieruszył.

Jak rwali zacietrzewienij0000008WFB5v22_000tp003zacietrzewieni
W rozgardiaszu zieleni,
To się narwany więzień
Wtrzepotał, wplątał w gałęzie.

Śmiechem się bez zanosi:
A kto cię tutaj prosił?
A on, zieleń śpiewając,
Zarośla ćwierkiem zrosił.

Głowę w bzy – na stracenie,
W szalejące więzienie,
W zapach, w perły i dreszcze!
Rwijcie, nieście mi jeszcze!

j0000008WFB5v22_00000_BIB_001
Ćwiczenie 4

Kto i o kim mówi w wierszu? Zastanów się i zapisz notatkę na ten temat tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 5

Jaki jest nastrój wiersza? Jakie uczucia w tobie wywołuje? Zastanów się i zapisz notatkę na ten temat tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 6

Pomyśl i powiedz, jakie dwa znaczenia ma w wierszu słowo narwany. Porównaj wyrażenie narwany beznarwany więzień. Jak je rozumiesz?

Ćwiczenie 7
R13k93lwgz0zY1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8

Grupa I Sposób zrywania bzu

  • Wypiszcie czasowniki z pierwszej zwrotki. Podkreślcie powtarzające się sylaby. Zaznaczcie powtarzającą się spółgłoskę.

  • Sformułujcie wniosek, odpowiadając na pytania: Czemu służy powtarzanie tej samej głoski i nagromadzenie czasowników nazywających ruch?

Grupa II Niespodziewana sytuacja
Na podstawie informacji zawartych w wierszu napiszcie krótką notatkę prasową pt. „Narwany więzień”.

Grupa III Środki stylistyczne
Podajcie przykłady trzech środków stylistycznych użytych w wierszu.

Grupa IV Postać mówiąca
Zacytujcie wers, w którym ujawniają się uczucia postaci mówiącej. Opiszcie charakter tej postaci.

Grupa V Nastrój
Opiszcie nastrój wiersza, cytując fragmenty tekstu.

Grupa VI Nowe słowa
Wypiszcie z wiersza „Rwanie bzu” wyrazy, które spotkać można w poezji, a nie w codziennej rozmowie.

j0000008WFB5v22_000tp001
j0000008WFB5v22_000tp002
j0000008WFB5v22_000tp003